🍁 مرا ... درآغوشت بگیر مستِ مستم کن تاغیرِ توکس نتواند چنین حبسم کند که من محرم دربندِ توام ... #درنا_تشکری

🍁 مرا ... درآغوشت بگیر مستِ مستم کن تاغیرِ توکس نتواند چنین حبسم کند که من محرم دربندِ توام ... #درنا_تشکری

۱۰ دی 1398
3K
جهان ترانه می شود... وقتی تو از طنین آهنگ قلبت عاشقانه صدایم می زنی #فرزانه_طالبی_پور

جهان ترانه می شود... وقتی تو از طنین آهنگ قلبت عاشقانه صدایم می زنی #فرزانه_طالبی_پور

۱۰ دی 1398
3K
#قیصر‌_امین‌_پور بی خبری ست عاشقی عشق خـــبر نمی کند.. ╰┅───────┅╯

#قیصر‌_امین‌_پور بی خبری ست عاشقی عشق خـــبر نمی کند.. ╰┅───────┅╯

۹ دی 1398
4K
خسته ام کاش کسی حال مرا می فهمید ... غیر از این بغض که در راهِ گلو سد شده است... #علی_صفری

خسته ام کاش کسی حال مرا می فهمید ... غیر از این بغض که در راهِ گلو سد شده است... #علی_صفری

۹ دی 1398
6K
ساده از چشمانم عبور نکن!! دیده ای چگونه نگاهت می کنم؟ تمام حرف دلم در چشمانم موج می زند چشمانم بیداد میکند که تو را میخواهم.... #سیما_امیرخانی

ساده از چشمانم عبور نکن!! دیده ای چگونه نگاهت می کنم؟ تمام حرف دلم در چشمانم موج می زند چشمانم بیداد میکند که تو را میخواهم.... #سیما_امیرخانی

۳ دی 1398
6K
اینجا من، بستگی دارم به تو... به حرف هایت.... ........... به آرامشت، به بودنت... اینجا اگر تو باشی، ................. فدایِ سرِ هرکه که می خواهد نباشد...

اینجا من، بستگی دارم به تو... به حرف هایت.... ........... به آرامشت، به بودنت... اینجا اگر تو باشی، ................. فدایِ سرِ هرکه که می خواهد نباشد...

۳۰ آذر 1398
6K
مرا با چشم های بسته از پل بگذران ای دوست! تو وقتی با منی دیگر مرا بیم معادی نیست #فاضل_نظری

مرا با چشم های بسته از پل بگذران ای دوست! تو وقتی با منی دیگر مرا بیم معادی نیست #فاضل_نظری

۲۹ آذر 1398
3K
چه تکراری از این خوشتر بگویم دوستت دارم لبت را تو بخندانی بگویی من کمی بیشتر #سمیه_نادی

چه تکراری از این خوشتر بگویم دوستت دارم لبت را تو بخندانی بگویی من کمی بیشتر #سمیه_نادی

۲۹ آذر 1398
3K
‌‌ روا مدار که پیوسته دل شکسته بوَد... 💕 ............. #هوشنگ_ابتهاج

‌‌ روا مدار که پیوسته دل شکسته بوَد... 💕 ............. #هوشنگ_ابتهاج

۲۸ آذر 1398
2K
خیال غرق شدن در نگاه ژرف تـو بود که دل زدیم به دریای بی خیالی ها ... #قیصر_امین‌پور

خیال غرق شدن در نگاه ژرف تـو بود که دل زدیم به دریای بی خیالی ها ... #قیصر_امین‌پور

۲۸ آذر 1398
3K
دلم از نرگس بیمار تو بیمار تر است چاره کن دَرد کسی کز همه ناچار تر است... #فروغی_بسطامی

دلم از نرگس بیمار تو بیمار تر است چاره کن دَرد کسی کز همه ناچار تر است... #فروغی_بسطامی

۱ آذر 1398
903