-مآر

Young0God

هیشکی‌عَ‌خُدانپرسید"چراسیــبُ‌کاشت!"🕷
Omgh..! :D

⃤دُنیا پُر است از هیولاهایی با چهره‌های دوستانه و فرشته‌هایی با چهره‌های پر از زخـم.

⃤دُنیا پُر است از هیولاهایی با چهره‌های دوستانه و فرشته‌هایی با چهره‌های پر از زخـم.

۱ روز پیش
16K
⸸Get the experience by killing⸸ -تجربه رو با کشتن بدست بیار!

⸸Get the experience by killing⸸ -تجربه رو با کشتن بدست بیار!

۱ هفته پیش
1K
-مثل‌تراژدی‌غم‌انگیزی‌بنام‌من!

-مثل‌تراژدی‌غم‌انگیزی‌بنام‌من!

۱ هفته پیش
4K
ببین‌‌مَن‌عآدَت‌دآرم‌دوستآم‌شن‌غَریبه!

ببین‌‌مَن‌عآدَت‌دآرم‌دوستآم‌شن‌غَریبه!

۱ هفته پیش
8K
[فَقَط‌دروغ‌میگینُ‌میکنین‌مآاس‌مآلیش]

[فَقَط‌دروغ‌میگینُ‌میکنین‌مآاس‌مآلیش]

۲ هفته پیش
9K
[Mᴀᴅᴇ ɪɴ Dᴀʀᴋ¡]

[Mᴀᴅᴇ ɪɴ Dᴀʀᴋ¡]

۳ هفته پیش
11K
[آدَمآنمیکُنَن‌بِخآطرتوتَغییر!]

[آدَمآنمیکُنَن‌بِخآطرتوتَغییر!]

۳ هفته پیش
11K
-قبلا‌تو‌مجازی‌به‌جنسیت‌ها‌مشکوک‌بودیم الان‌نمیدونی‌اصلا‌طرف‌آدمه‌یا‌نَ:|

-قبلا‌تو‌مجازی‌به‌جنسیت‌ها‌مشکوک‌بودیم الان‌نمیدونی‌اصلا‌طرف‌آدمه‌یا‌نَ:|

۳ هفته پیش
7K
[یِ‌مُشت‌لآشی‌دورمُ‌هَمشون‌پَستَن] -پوتک.

[یِ‌مُشت‌لآشی‌دورمُ‌هَمشون‌پَستَن] -پوتک.

۴ هفته پیش
18K
۵ شهریور 1398
3K