تَموکن

Tamokan

راه در جهان یکی است وآن راه راستی است(آشوزرتشت)

یه سلامی هم میکنیم به مهران مدیری که تو سریال

یه سلامی هم میکنیم به مهران مدیری که تو سریال "عطسه" اسم سگشو "کوروش" گذاشت: سلام بی شرف سلام حرومزاده سلام خائن سلام بی ناموس سلام بی شعور سلام سگ عرب سلام بی غیرت سلام بی رگ سلام پاچه خوار سلام بی حیا دلمان خوش بود تو یکی حرف خود ...

۱۵ اسفند 1398
5K
روز ملی آب گرامی باد. ۱۳هرماه«تشتر»نام داردکه نام الهه«باران زا»هست.نیاکانمان ۱۳اپندرا به عنوان«نوروز آب ها»می دانستند. درآستانه بهار وذوب شدن برفها ویخ های کوهستان ها؛نیاکانمان برای نیایش تشترایزد وآرزوی سالی پرباران به دل طبیعت وبه ...

روز ملی آب گرامی باد. ۱۳هرماه«تشتر»نام داردکه نام الهه«باران زا»هست.نیاکانمان ۱۳اپندرا به عنوان«نوروز آب ها»می دانستند. درآستانه بهار وذوب شدن برفها ویخ های کوهستان ها؛نیاکانمان برای نیایش تشترایزد وآرزوی سالی پرباران به دل طبیعت وبه استقبال جاری شدن آب ها درجویبارها وچشمه سارها میرفتندوباپرپاکردن جشن ومراسم های خاص؛عطروگلاب درآبها می ...

۱۳ اسفند 1398
3K
#قسمت۳ ..ازخوراک های سنتی لِلک قلیه ماهی ومیگو«بخاطرنزدیکی به دریا» دال عدس رشته تپک پهتی اوداغک«اشکنه» گویش مردم: دشتستانی بوده که برخی محققان آن را لری جنوبی ویا فارسی جنوبی گویند بخاطر نزدیکی گویش لری ...

#قسمت۳ ..ازخوراک های سنتی لِلک قلیه ماهی ومیگو«بخاطرنزدیکی به دریا» دال عدس رشته تپک پهتی اوداغک«اشکنه» گویش مردم: دشتستانی بوده که برخی محققان آن را لری جنوبی ویا فارسی جنوبی گویند بخاطر نزدیکی گویش لری وفارسی به گویش مردم .ولی پارسی دشتستانی گویش مردم هست. حیوانات بومی: از حیوانات بومی ...

۱۲ اسفند 1398
452
#قسمت۲ به معنای محلی نور و روشنایی دانسته اند . آن ها بر این باورند که پسوند «جان » که اسم مکان است با براز ترکیب یافته و اسم برازجان را به وجود آورده است ...

#قسمت۲ به معنای محلی نور و روشنایی دانسته اند . آن ها بر این باورند که پسوند «جان » که اسم مکان است با براز ترکیب یافته و اسم برازجان را به وجود آورده است و البته در این نظر ، براز = Boraz به معنای نور و روشنایی به ...

۱۲ اسفند 1398
413
درودبرهمه عزیزان✋ 💐 ❤ #قسمت_اول دراین اواخر بنابه نام گذاری شهرها وروستاهای کشور؛۱۲اسپندروزبرازجان نام گذاری شده است.اماچون اینجانوشتارمحدودهست ونمیشه مفصل گذاشته که اگرم بزاریم خوانده نمیشه توضیح مختصری داده میشه که برای اطلاعات بیشترمیتوانیدبه اینترنت ...

درودبرهمه عزیزان✋ 💐 ❤ #قسمت_اول دراین اواخر بنابه نام گذاری شهرها وروستاهای کشور؛۱۲اسپندروزبرازجان نام گذاری شده است.اماچون اینجانوشتارمحدودهست ونمیشه مفصل گذاشته که اگرم بزاریم خوانده نمیشه توضیح مختصری داده میشه که برای اطلاعات بیشترمیتوانیدبه اینترنت یاکتاب مراجعه کنید برازجان مرکزشهرستان دشتستان ازاستان بوشهرهست وبزرگترین شهراستان ازنظروصعت وجمعیت بشمارمیرود.برازجان تاریخی چندهزارساله ...

۱۲ اسفند 1398
6K
روانت شاد ویادت ماناهمیشه پهلوان.جایگاهت بهترین جای جهان مینوی.😢 😭

روانت شاد ویادت ماناهمیشه پهلوان.جایگاهت بهترین جای جهان مینوی.😢 😭

۱۱ اسفند 1398
3K
درود برهمه عزیزان دل. سپاس گذار میشم ارسال کنید وپخش کنید تاهمه عزیزان هم کیش در اطلاع باشن💐 باسپاس❤ ❤ 🌹

درود برهمه عزیزان دل. سپاس گذار میشم ارسال کنید وپخش کنید تاهمه عزیزان هم کیش در اطلاع باشن💐 باسپاس❤ ❤ 🌹

۱۰ اسفند 1398
5K
عزیزمن بخوان خواهشن بعد لایک کن سپاس💐 👏 🌹 ❤

عزیزمن بخوان خواهشن بعد لایک کن سپاس💐 👏 🌹 ❤

۴ اسفند 1398
3K
درودبرعزیزان.نخوانده لایک نکنید مطلب برای آگاهی هست نه لایک.لایک الکی نشانه نبودفرهنگ وشخصیت هست.به ترتیب بخوانید. #قسمت_پایانی ...هدیه‌ای خریدندی و از ایشان قدردانی کردندی. امروزه نیز بیشترین جنبهٔ مورد تأکید در اسفندگان قدردانی از زنان ...

درودبرعزیزان.نخوانده لایک نکنید مطلب برای آگاهی هست نه لایک.لایک الکی نشانه نبودفرهنگ وشخصیت هست.به ترتیب بخوانید. #قسمت_پایانی ...هدیه‌ای خریدندی و از ایشان قدردانی کردندی. امروزه نیز بیشترین جنبهٔ مورد تأکید در اسفندگان قدردانی از زنان است." در پایان لازم به ذکر می باشد درحالی که در برخی کشورها همانندعربستان سعودی ...

۳ اسفند 1398
33K
نخوانده لایک نکن.لایک الکی نشانه نداشتن فرهنگ وشخصیت هست.باسپاس.به ترتیب خوانده شود. #قسمت_سوم ..این واژه که در اوستایی «سْپِنْتَه آرمَئیتی»(Spenta-Ârmaiti) می‌باشد و نام چهارمین امشاسپند(فرشته خدای یگانه) است، از دو بخش «سپنته»(Spenta) یا «سپند» به ...

نخوانده لایک نکن.لایک الکی نشانه نداشتن فرهنگ وشخصیت هست.باسپاس.به ترتیب خوانده شود. #قسمت_سوم ..این واژه که در اوستایی «سْپِنْتَه آرمَئیتی»(Spenta-Ârmaiti) می‌باشد و نام چهارمین امشاسپند(فرشته خدای یگانه) است، از دو بخش «سپنته»(Spenta) یا «سپند» به مانک پاک و مقدس و «آرمئیتی»(Ârmaiti) به مانک فروتنی و بردباری تشکیل شده است و ...

۳ اسفند 1398
31K
نخونده لایک نکن.لایک الکی نشانه شخصیت وفرهنگ نطاشتن هست.مطالب برای آگاهی هست نه لایک.باسپاس.به ترتیب قسمت بخوانید #قسمت_دوم ..به اعدام محکوم گردد، برای آن دختر نابینا کارتی فرستاد که بر روی آن نگاشته بود: ««از ...

نخونده لایک نکن.لایک الکی نشانه شخصیت وفرهنگ نطاشتن هست.مطالب برای آگاهی هست نه لایک.باسپاس.به ترتیب قسمت بخوانید #قسمت_دوم ..به اعدام محکوم گردد، برای آن دختر نابینا کارتی فرستاد که بر روی آن نگاشته بود: ««از طرف والنتین ِ تو» (From Your Valentine)» امضاء کرده‌است، اصطلاحی که تا به امروز مورد ...

۳ اسفند 1398
42K
نخوانده لایک نکن. لایک الکی نشانه شخصیت وفرهنگ نداشته است. مطالب برای آگاهی هست دوست داشتی بخوان نداشتی لایک نکن.باسپاس. به ترتیب قسمت بخوانید. #قسمت_اول در حالی که دشمنان ایران زمین از راه های مختلف ...

نخوانده لایک نکن. لایک الکی نشانه شخصیت وفرهنگ نداشته است. مطالب برای آگاهی هست دوست داشتی بخوان نداشتی لایک نکن.باسپاس. به ترتیب قسمت بخوانید. #قسمت_اول در حالی که دشمنان ایران زمین از راه های مختلف می کوشند ایرانیان را هر چه بیشتر نسبت به فرهنگ ملی خود بیگانه نمایند و ...

۳ اسفند 1398
41K
لایک الکی نکن.لایک‌الکی نشانه ناآگاهی هست. 👍 خواهشن دودقیقه وقت بزار.چیزی ازت کم نمیشه.👍 درود برهمه عزیزان. میخواهم دو کلمه در مورد۲۵بهمن بگم. ۲۵بهمن؟!تاحالافکرکردین که۲۵بهمن چه روزی هست؟ دراین چندسال اخیر۲۵بهمن را به روزی به ...

لایک الکی نکن.لایک‌الکی نشانه ناآگاهی هست. 👍 خواهشن دودقیقه وقت بزار.چیزی ازت کم نمیشه.👍 درود برهمه عزیزان. میخواهم دو کلمه در مورد۲۵بهمن بگم. ۲۵بهمن؟!تاحالافکرکردین که۲۵بهمن چه روزی هست؟ دراین چندسال اخیر۲۵بهمن را به روزی به نام ولنتاین نسبت داده اند روزی که هویت وسند تاریخی نداشته یااگرم داشته وبراش ساخته ...

۱۵ بهمن 1398
28K
درود برهمه عزیزان. جشن سَدِه شادباش وخجسته🎆 🎇 👏 جشن سده یکی از سه جشن ملی واصلی ماایرانی ها هست.که بخاطر اهمیت وجایگاه خاصش در میان ماایرانی ها تا به امروز جاودان مانده وبرگزار میشود.هرچند ...

درود برهمه عزیزان. جشن سَدِه شادباش وخجسته🎆 🎇 👏 جشن سده یکی از سه جشن ملی واصلی ماایرانی ها هست.که بخاطر اهمیت وجایگاه خاصش در میان ماایرانی ها تا به امروز جاودان مانده وبرگزار میشود.هرچند باشکوه بسیار کمتری نسبت به دوره های قبلی ولی باید قدر دان عزیزانی که تابه ...

۱۱ بهمن 1398
45K
درود هم وطن درود باغیرت درود باتعصب درود وصد درود برتو... اومدم باز تسلیت بگم به ایران. به تام عزیزانی که عزیزشان را از دست دادن به تمام جوانانی که باهزار امید رفتن به پدران ...

درود هم وطن درود باغیرت درود باتعصب درود وصد درود برتو... اومدم باز تسلیت بگم به ایران. به تام عزیزانی که عزیزشان را از دست دادن به تمام جوانانی که باهزار امید رفتن به پدران ومادرانی که باهزار ذوق وشوق جگرگوششون راهی کردن به تمام کسایی که برای این عزیزان ...

۱۹ دی 1398
10K
درود برهمه عزیزان.جا داره ماهم دراینجا به نوبه خودمان به تمام عزیزان هموطن وایرانی ارمنی؛آسوری ومسیحی رسیدین سال نو وجشن کریسمس را شادباش وتبریک بگوییم وسالی سرشار از سلامتی وشادی ورونق برایتان خواستاریم 🌹 ❤ ...

درود برهمه عزیزان.جا داره ماهم دراینجا به نوبه خودمان به تمام عزیزان هموطن وایرانی ارمنی؛آسوری ومسیحی رسیدین سال نو وجشن کریسمس را شادباش وتبریک بگوییم وسالی سرشار از سلامتی وشادی ورونق برایتان خواستاریم 🌹 ❤ 🎁 🎉 🎆 🎇 🍺

۱۱ دی 1398
3K
#هشتم_دی، گرامیداشت پاسدار زبان پارسی #رادمان_پورماهک بپاخیزی‌ها و از جان گذشتگی‌های آزادی‌خواهان ایرانی در سده‌های نهم و دهم ترسایی، از درخشان‌ترین رویدادهای آموزنده و برانگیزاننده‌ی جهان است.

#هشتم_دی، گرامیداشت پاسدار زبان پارسی #رادمان_پورماهک بپاخیزی‌ها و از جان گذشتگی‌های آزادی‌خواهان ایرانی در سده‌های نهم و دهم ترسایی، از درخشان‌ترین رویدادهای آموزنده و برانگیزاننده‌ی جهان است. "رادمان پور ماهک"(رادمان پسر ماهک) که امروز او را با نام "یعقوب لیث صفاری" و "یعقوب عیار" می‌شناسیم، یکی از برجسته‌ترین کسانی است ...

۸ دی 1398
44K
زرتشت در پنجم دی ماه گاه‌شماری ایرانی واقع شده‌است این روز را روز خورایزد گویند. به روایت برخی از نوشته‌های اوستایی زرتشت، پیامیر ایرانی پس از پایان رسالت خود که بخشی از آن آموزش راستی ...

زرتشت در پنجم دی ماه گاه‌شماری ایرانی واقع شده‌است این روز را روز خورایزد گویند. به روایت برخی از نوشته‌های اوستایی زرتشت، پیامیر ایرانی پس از پایان رسالت خود که بخشی از آن آموزش راستی و رستگاری و آرامش به انسانها بود، در شهر بلخ به سر می‌برد. زرتشت هفتاد ...

۵ دی 1398
19K
۵دی ماه سالروز درگذشت بزرگ مرد؛دانشمند؛پیام آور راستی پیام آورگفتارنیک پیام آور پندارنیک پیام آورپندار نیک فرستاده اهورامزدا(خداوند داناوتوانا) برهمه ایرانیان وآریایی تبارها گرامی ویادبود. یادش گرامی ومانا وروانش شاد. سخنان آشو زرتشت پاک در ...

۵دی ماه سالروز درگذشت بزرگ مرد؛دانشمند؛پیام آور راستی پیام آورگفتارنیک پیام آور پندارنیک پیام آورپندار نیک فرستاده اهورامزدا(خداوند داناوتوانا) برهمه ایرانیان وآریایی تبارها گرامی ویادبود. یادش گرامی ومانا وروانش شاد. سخنان آشو زرتشت پاک در نسک گات ها ازبخش اهنود گاتا»؛ سروده چهارم.... هیچ یک ازشماها نباید به سخنان ودستور ...

۵ دی 1398
8K
از یلدا بپرس راز شب زنده داری را. از یلدا بپرس که چگونه ستارگان بلندبخت، از آغاز زمین بی وقفه در شب ها سوسو زده و چراغ راه زندگی بوده اند. بپرس که امید به ...

از یلدا بپرس راز شب زنده داری را. از یلدا بپرس که چگونه ستارگان بلندبخت، از آغاز زمین بی وقفه در شب ها سوسو زده و چراغ راه زندگی بوده اند. بپرس که امید به دیدار صبح چه اصالتی دارد؛ پیروزی نور بر تاریکی را چه حکمتی است؛ چیرگی امید ...

۳۰ آذر 1398
43K