یه آدم نسبتا خوب

Salman09


خدایا چه یافت؟ آنکه تو را گم کرد...
و چه گم کرد؟ آنکه تو را یافت...
(مناجات شعبانیه)

امیر حسین ۲۸ از لرستان
ستاره بخت ما هم چراغ هواپیما بود...

دوستان خواهشا برای من از این متن های اماده که برای همه میفرستید، نفرستید، نه میخونمشون نه جواب میدم


(دوستانی که از ساعت 12 ظهر به بعد لایک میکنن لایک هاشون رو روز بعد جبران میکنم)۱۸ آذر 1398
299
۱۸ آذر 1398
281
۱۸ آذر 1398
258
۱۸ آذر 1398
272
۱۸ آذر 1398
250
۱۸ آذر 1398
249
۱۸ آذر 1398
253
۱۸ آذر 1398
254
۱۸ آذر 1398
251
۱۸ آذر 1398
253
۱۸ آذر 1398
247
۱۸ آذر 1398
248
۱۸ آذر 1398
246
۱۸ آذر 1398
244
۱۸ آذر 1398
239
۱۳ آذر 1398
230
۱۳ آذر 1398
232
۱۳ آذر 1398
235
۱۳ آذر 1398
230
۱۳ آذر 1398
227