#بخون ..اگر در رابطه ای دلت گیر افتاد حواست باشد دچار سوتفاهم عاشق بودن نشوی .. بعضی حس ها شبیه به عاشقی اند اما فرسنگ ها از عشق فاصله دارند .. احساس

#بخون ..اگر در رابطه ای دلت گیر افتاد حواست باشد دچار سوتفاهم عاشق بودن نشوی .. بعضی حس ها شبیه به عاشقی اند اما فرسنگ ها از عشق فاصله دارند .. احساس "ترس از دست دادن " همان سوتفاهم عاشقی ست .. گمان می کنی جانت به جانش وصل است ...

۲۱ ساعت پیش
38K
👌 👌

👌 👌

۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۶ روز پیش
3K
👌 👌 👌

👌 👌 👌

۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
2K
#آهنگ #بختیاری 👌 👌 👌

#آهنگ #بختیاری 👌 👌 👌

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
👆 👆 👆

👆 👆 👆

۲ هفته پیش
2K
👍 👍 👍

👍 👍 👍

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
2K