کسی هست بحرفیم؟

کسی هست بحرفیم؟

۷ ساعت پیش
2K
←مــــــــــــا بــــه ╳خـیــلــــیـا ╳ اگـــه مــحــل گذاشـتـیم واســــه ایــن بـــوב ↧↧↧ میـخـواســـتیـم↶طـرفــ↯ـمــون↷ احـســـاس حــقـــارٺ نـــڪنـه ↧↧↧ ⇐حـــــالا ھمـونـ ⇙آویـــزونـا؎⇗دیـــــروز بــرامـــــــوڹ دســــت و پــا در اُوردڹ

←مــــــــــــا بــــه ╳خـیــلــــیـا ╳ اگـــه مــحــل گذاشـتـیم واســــه ایــن بـــوב ↧↧↧ میـخـواســـتیـم↶طـرفــ↯ـمــون↷ احـســـاس حــقـــارٺ نـــڪنـه ↧↧↧ ⇐حـــــالا ھمـونـ ⇙آویـــزونـا؎⇗دیـــــروز بــرامـــــــوڹ دســــت و پــا در اُوردڹ

۲ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
13K
مـــــــا↑ بـــه در نمـــــــــیگیم کــــــه دیـــــــــــــوار بـــــ”ــــشنوه مسـ^ـــــــــــتقیم میـــــ*ــــــــشاشیم رو دیــــ👈ــــــــــوار√√√

مـــــــا↑ بـــه در نمـــــــــیگیم کــــــه دیـــــــــــــوار بـــــ”ــــشنوه مسـ^ـــــــــــتقیم میـــــ*ــــــــشاشیم رو دیــــ👈ــــــــــوار√√√

۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
4K
۲۳ بهمن 1398
3K
۲۲ بهمن 1398
5K
☜??اشـــتـباه نگــیـــــر !.!.!.!.!.! وقــتــے مُـــقـــصــرے و مــعذرت خـــواهـــــــــے نمـــے کــنے ↺ اســــمــــــــــش

☜??اشـــتـباه نگــیـــــر !.!.!.!.!.! وقــتــے مُـــقـــصــرے و مــعذرت خـــواهـــــــــے نمـــے کــنے ↺ اســــمــــــــــش "غــــــــــــــرور نـــیست...عُـــــــقدســـت

۱۷ بهمن 1398
4K
۴ بهمن 1398
4K
میْگَمْ بِ بَهْضْیٰاْیْےْ کِ رٍفْیْقْ بُو‌دَنْ وَلٍےْ نٰاْرُوْ زَدَن✔ بَرٰاْشْو‌نْ مُتَاَسِفَم‌ نَ وٰاْسْ خٰاْطِرْ اْیْن‌کِ قِیْدْ مٰاْرُوْ زَدَن ✔ واْسْ خٰاْطِرْ رِفٰاْقتْےْ کِ کَرْدَمْ وَلْےْ حَرْفْ پُشْتَمْ زَدَن✔ وٰاْسْ دَرْدْ دِلْ هٰاْیٍےْ کِ کَرْدَمْ و ...

میْگَمْ بِ بَهْضْیٰاْیْےْ کِ رٍفْیْقْ بُو‌دَنْ وَلٍےْ نٰاْرُوْ زَدَن✔ بَرٰاْشْو‌نْ مُتَاَسِفَم‌ نَ وٰاْسْ خٰاْطِرْ اْیْن‌کِ قِیْدْ مٰاْرُوْ زَدَن ✔ واْسْ خٰاْطِرْ رِفٰاْقتْےْ کِ کَرْدَمْ وَلْےْ حَرْفْ پُشْتَمْ زَدَن✔ وٰاْسْ دَرْدْ دِلْ هٰاْیٍےْ کِ کَرْدَمْ و نُقطِِهْ ضَعْفْ کَرْدَنُ دَسْ دشْمَن دٰاْدَن ْ ✔ ️ولْے دسْخُوْشْ گُرْگَمْ کَرْدَنْدْ ✔ ✔ ️ ...

۲۴ دی 1398
6K
۲۱ دی 1398
4K
⇦مَــــــــــــــنْ⇨ ▪ ️یه زِندِگی هَم بیرون اینتِرنِت دارَم▪ ️ ⇦وَلـــــــــــــی⇨ ▪ ️پسوُردِشوگُم کَردَم و موندَم اینجا ▪ ️ :|

⇦مَــــــــــــــنْ⇨ ▪ ️یه زِندِگی هَم بیرون اینتِرنِت دارَم▪ ️ ⇦وَلـــــــــــــی⇨ ▪ ️پسوُردِشوگُم کَردَم و موندَم اینجا ▪ ️ :|

۲۳ آبان 1398
1K
نـﮧ آرزوےِ کسـے هستــم نـﮧ آویزوטּِ کسـے! بالــآخرهِ کـــم یآ زیآב مـــآ اینیــــم! شــُمآ همینــــم نیستـــے!

نـﮧ آرزوےِ کسـے هستــم نـﮧ آویزوטּِ کسـے! بالــآخرهِ کـــم یآ زیآב مـــآ اینیــــم! شــُمآ همینــــم نیستـــے!

۱۱ آبان 1398
1K
۸ آبان 1398
1K
⇚مُهِـــم نیست کِـه بَعــداً چے میشِه⇛ مُهِــــم اینِــــه کِـه دیگِــه هیچے مِـــــثِ قَبـــل نِمیشِـــه✘✘✘

⇚مُهِـــم نیست کِـه بَعــداً چے میشِه⇛ مُهِــــم اینِــــه کِـه دیگِــه هیچے مِـــــثِ قَبـــل نِمیشِـــه✘✘✘

۲۸ مهر 1398
1K
آهَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـای ! وقَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـتی با مَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـن دعَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـوات میشَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـه . انتظَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـار نَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـدا شتَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـه باش . مَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـن بیَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـام منَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـت کشَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـی. مَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـن بَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـرای بستَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـن بنَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـد کفشهَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـامم پاها مَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـو میَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـارم بَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـالا خَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـم نمَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـی شَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـم. گفتَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـم در جَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـریان باشَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـی!!!!

آهَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـای ! وقَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـتی با مَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـن دعَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـوات میشَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـه . انتظَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـار نَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـدا شتَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـه باش . مَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـن بیَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـام منَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـت کشَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـی. مَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـن بَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـرای بستَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـن بنَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـد کفشهَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـامم پاها مَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـو میَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـارم بَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـالا خَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـم نمَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـی شَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـم. گفتَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـم در جَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـریان باشَـــــٌٍــٌٍــٌٍٍــٌٍٍٍــٌٍٍٍٍٍــٌٍٍٍٍــٌٍٍــٌٍـی!!!!

۲۷ مهر 1398
1K
- ﻭﺍﺳــــــــــﻪِ ﺑَـــﻀــــﯿـٰﺎ ﺑــــﯿــﺴـــﺘـــے؟ ??20??✔ ✅ ↙ ↙ ⬇ ↘ ↘ ﻫِــ ــ ــ ـ ـﻊ ☜ ﻭﺍﺳــــــــــﻪِ ﻣـــــــــــﺎ ﺁﺩﻣَََََََـــــــــــم⬇ ❎ ✘ﻧــﯿــﺴــﺘـــــے✘❌

- ﻭﺍﺳــــــــــﻪِ ﺑَـــﻀــــﯿـٰﺎ ﺑــــﯿــﺴـــﺘـــے؟ ??20??✔ ✅ ↙ ↙ ⬇ ↘ ↘ ﻫِــ ــ ــ ـ ـﻊ ☜ ﻭﺍﺳــــــــــﻪِ ﻣـــــــــــﺎ ﺁﺩﻣَََََََـــــــــــم⬇ ❎ ✘ﻧــﯿــﺴــﺘـــــے✘❌

۲۷ مهر 1398
1K
اَََگِِِـــه حوصِِِلََشــــو نداری√ بِِِِهــــِِش بِِگــــــو☞↺ اََمـــــــــّـــا۰۰↶ هیـــْْْــچ وَََقـــْْـت جُــوری۰۰↯ رفتار نکــــــــــــــن ⇘ کِِِـــه حِِـــس کُـنه اضافســــت✘

اَََگِِِـــه حوصِِِلََشــــو نداری√ بِِِِهــــِِش بِِگــــــو☞↺ اََمـــــــــّـــا۰۰↶ هیـــْْْــچ وَََقـــْْـت جُــوری۰۰↯ رفتار نکــــــــــــــن ⇘ کِِِـــه حِِـــس کُـنه اضافســــت✘

۲۴ مهر 1398
1K
❂مَـــــــنْ معمولاً با ڪَسے دُشمَنـــے نِمیڪُنــم❂ ⇟⇣وَلـــــــــے ⇣⇟ ✮ دُشمَنــامــو یِڪــے یِڪـــے میگـیـــرم میڪـُــنـَم ✮ ْ

❂مَـــــــنْ معمولاً با ڪَسے دُشمَنـــے نِمیڪُنــم❂ ⇟⇣وَلـــــــــے ⇣⇟ ✮ دُشمَنــامــو یِڪــے یِڪـــے میگـیـــرم میڪـُــنـَم ✮ ْ

۲۱ مهر 1398
1K