لیلی زیر درخت انار نشست درخت انار عاشق شد گل داد سرخ سرخ گلها انار شد داغ داغ هر اناری هزارتا دانه داشت دانه ها عاشق بودند دانه ها توی انار جا نمی شدند انار ...

لیلی زیر درخت انار نشست درخت انار عاشق شد گل داد سرخ سرخ گلها انار شد داغ داغ هر اناری هزارتا دانه داشت دانه ها عاشق بودند دانه ها توی انار جا نمی شدند انار کوچک بود. دانه ها ترکیدند انار ترک برداشت خون انار روی دست لیلی چکید لیلی ...

۹ شهریور 1395
149
#داستان_کوتاه توﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ , ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺷﺐ ﺗﻮﺕﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺧﻮﺩﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻦ , ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻤﻪﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎﻡ ﻟﻪ ﺷﺪﻥ ...

#داستان_کوتاه توﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ , ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺷﺐ ﺗﻮﺕﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺧﻮﺩﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻦ , ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻤﻪﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎﻡ ﻟﻪ ﺷﺪﻥ . ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﭼﻮﻥﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﺸﻪ ! ...

۹ شهریور 1395
285
گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کن جانا، سرم از فکر تو خالیست، «دلم» را چه کنم؟... #مهران_یوسفی

گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کن جانا، سرم از فکر تو خالیست، «دلم» را چه کنم؟... #مهران_یوسفی

۲۲ مرداد 1395
188
بعد از تو ، حتی نیمه ی مرداد هم سرد است بعد از تو لذت بردن از هر لذتی ، درد است ای شاه دلها ، نازنین بانو ، چه می دانی؟ از غصه هایی ...

بعد از تو ، حتی نیمه ی مرداد هم سرد است بعد از تو لذت بردن از هر لذتی ، درد است ای شاه دلها ، نازنین بانو ، چه می دانی؟ از غصه هایی که ، گریبان گیر یک مرد است؟ من دل به دریا دادم اما ، مرده ...

۲۱ مرداد 1395
170
اندازه ی اندوهم اندازه ی دفتر نیست شرح دو جهان خواهش در شعر میسر نیست یک چشم پر از اشک و چشم دگرم خون است وضعیت امروزم آینده ی مجنون است سر باز نکن ای ...

اندازه ی اندوهم اندازه ی دفتر نیست شرح دو جهان خواهش در شعر میسر نیست یک چشم پر از اشک و چشم دگرم خون است وضعیت امروزم آینده ی مجنون است سر باز نکن ای اشک از جاذبه دوری کن ای بغض پر از عصیان این بار صبوری کن من ...

۳ خرداد 1395
311
۳۱ اردیبهشت 1395
112
آخرین جمعه اردیبهشت شد ، اردیبهشت مان که اردیبهشت نشد ، می تازیم سوی خرداد همیشه امتحان خرداد را بد داده ام، اینبار در امتحان دل تو... بگذریم، خرداد که هیچ... من منتظر تیرم، که ...

آخرین جمعه اردیبهشت شد ، اردیبهشت مان که اردیبهشت نشد ، می تازیم سوی خرداد همیشه امتحان خرداد را بد داده ام، اینبار در امتحان دل تو... بگذریم، خرداد که هیچ... من منتظر تیرم، که تیرباران نگاهت باشم... #مریم_طراوت

۳۱ اردیبهشت 1395
118
ماجرای من و تو باور باورها نیست ماجرایی‌ست که در حافظه‌ی دنیا نیست نه دروغیم ،نه رویا نه خیالیم ، نه وهم ذات عشقیم، که در آینه‌ها پیدا نیست تو گمی در من و من ...

ماجرای من و تو باور باورها نیست ماجرایی‌ست که در حافظه‌ی دنیا نیست نه دروغیم ،نه رویا نه خیالیم ، نه وهم ذات عشقیم، که در آینه‌ها پیدا نیست تو گمی در من و من در تو گم‌ ام باورکن جز دراین شعر نشان و اثری از ما نیست شب ...

۳۱ اردیبهشت 1395
166
بوی پیراهنی ای باد بیاور،ورنه....غم یوسف بکشد،عاشق کنعانی را......(حسین منزوی)

بوی پیراهنی ای باد بیاور،ورنه....غم یوسف بکشد،عاشق کنعانی را......(حسین منزوی)

۳۱ اردیبهشت 1395
194
وین #الگاک یفص ملحی الوگع #بالمای کلشی بغیبتک #فااااهی

وین #الگاک یفص ملحی الوگع #بالمای کلشی بغیبتک #فااااهی

۳۱ اردیبهشت 1395
156
ماضلت کرامه اشبیها های الناس... شاب شکد هضیمه بوحده یتوسل . ...و متباهی حضرتک حیل بالموضوع.......تذب روحک علیها وهیه ماتقبل .. ..لک وین الرجوله شکد عدیم إحساس .....عمت عین الزلم لو بألعشک تنذل ..... یا ...

ماضلت کرامه اشبیها های الناس... شاب شکد هضیمه بوحده یتوسل . ...و متباهی حضرتک حیل بالموضوع.......تذب روحک علیها وهیه ماتقبل .. ..لک وین الرجوله شکد عدیم إحساس .....عمت عین الزلم لو بألعشک تنذل ..... یا حب یا عشک انعل ابو الاشواک .... .روحی ورجولتی من البنات افضل ....وأضن واضح کلامی ...

۲۳ مرداد 1394
153
کـــاش مـــیـــشـــد مُــرد بــدون ایـــنـکــه مـــادرم بــفــهــمــه...

کـــاش مـــیـــشـــد مُــرد بــدون ایـــنـکــه مـــادرم بــفــهــمــه...

۱۷ مرداد 1394
108
۱۳ مرداد 1394
106
ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺭﻧﺠﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺳﮑﻮﺕ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﻪ ...

ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺭﻧﺠﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺳﮑﻮﺕ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻏﻤﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻪ ﻭ ...

۱۲ مرداد 1394
129
ﺩﻟﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟! ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺯﺩﺩ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﭘﯽ ﺗﻮ ...

ﺩﻟﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟! ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺯﺩﺩ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﭘﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺮﺩﺍﻧﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺒﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﮑﻨﻢ ﺍﺯ ...

۱۲ مرداد 1394
128
شــــــایــد...به اندازئ یک سفر کوتاه...

شــــــایــد...به اندازئ یک سفر کوتاه...

۱۲ مرداد 1394
115
....

....

۱۲ مرداد 1394
112
...

...

۱۲ مرداد 1394
109
همـــه دردِ دنیـــا...یـــه شـــب دردِ من نیــــســـت...

همـــه دردِ دنیـــا...یـــه شـــب دردِ من نیــــســـت...

۱۲ مرداد 1394
113
...

...

۹ مرداد 1394
110