همایون

Homayn

۱۸ آذرماه 👑
تاجی 💙
زیر سایه حضرت معصومه

چشمای اون سر به سرم میذاره دست از سر من بر نمیداره داره بلا سرم میاره اما خودش خبر نداره عاشق شدم ، کاش ندونه دست دلم و نخونه اگه بخونه میدونم دیگه با من ...

چشمای اون سر به سرم میذاره دست از سر من بر نمیداره داره بلا سرم میاره اما خودش خبر نداره عاشق شدم ، کاش ندونه دست دلم و نخونه اگه بخونه میدونم دیگه با من نمی مونه

۱۰ ساعت پیش
3K
۱۴ ساعت پیش
3K
۱۴ ساعت پیش
3K
۱۴ ساعت پیش
3K
نیستی ، رفتی ،کسی نه نیومده سر بزنه اشتباهی از من و این دل من سر نزده نیستی ، این دل واسه تو دل دل و دل دل میکنه اخه حالا تو بد ، هعی ...

نیستی ، رفتی ،کسی نه نیومده سر بزنه اشتباهی از من و این دل من سر نزده نیستی ، این دل واسه تو دل دل و دل دل میکنه اخه حالا تو بد ، هعی میگی جای من این روزها کی پیش تو اومده نه ، نداره ، چاره ، ...

۱۶ ساعت پیش
4K
۲۰ ساعت پیش
2K
بچه ها خیلی محتاج دعام

بچه ها خیلی محتاج دعام

۱ روز پیش
4K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
4K
دل دل بمیری ای دل که مجبوری و باج میدی ♬♫♪ میدونم بدجوری پاچیدی روزهای بدی باهاش دیدی!!! میگذری ازم و این دلیل نقطه ضعفمه ♬♫♪ تو بزن هی خرابش کن من باز میسازمت ♬♫♪ ...

دل دل بمیری ای دل که مجبوری و باج میدی ♬♫♪ میدونم بدجوری پاچیدی روزهای بدی باهاش دیدی!!! میگذری ازم و این دلیل نقطه ضعفمه ♬♫♪ تو بزن هی خرابش کن من باز میسازمت ♬♫♪ میگفتی نمیکنی اذیتم تو میگفتی نزدیک به سلیقتم!!! خوب تو باعث این حال بد شدی ...

۳ روز پیش
8K
💙 💔 💜

💙 💔 💜

۳ روز پیش
4K
اگه چشمات من رو میخواست تو نگاه تو میمردم اگه دستات مال من بود جون به دستات می سپردم اگه اسمم رو می خوندی دیگه از یاد نمی بردم اگه با من تو می موندی ...

اگه چشمات من رو میخواست تو نگاه تو میمردم اگه دستات مال من بود جون به دستات می سپردم اگه اسمم رو می خوندی دیگه از یاد نمی بردم اگه با من تو می موندی همه دنیارو می بردم

۴ روز پیش
7K
۴ روز پیش
4K
اوه اوه اوه

اوه اوه اوه

۵ روز پیش
3K
عشق است فقط استقلال

عشق است فقط استقلال

۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
3K
💜 💙

💜 💙

۵ روز پیش
4K
#کدوم

#کدوم

۵ روز پیش
4K
۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
4K