چرا از این طفلکی میترسین؟

چرا از این طفلکی میترسین؟

#سیب_زمینی #عاشق

#سیب_زمینی #عاشق

😄 😄 😄

😄 😄 😄

بخونید لطفا _ مهمه دوستان برای این مرغ عشقامون میشه اسم انتخاب کنید ؟ من اسم ماده رو گذاشتم اکبر اسم نر هم پارمیدا

بخونید لطفا _ مهمه دوستان برای این مرغ عشقامون میشه اسم انتخاب کنید ؟ من اسم ماده رو گذاشتم اکبر اسم نر هم پارمیدا

عمو محمود😜

عمو محمود😜

کیک به این خوشگلی دیده بودین؟

کیک به این خوشگلی دیده بودین؟

یکی از سکانس های قشنگ زندگیم پرچم گنبد امام حسین و حضرت عباس اومد خونمون

یکی از سکانس های قشنگ زندگیم پرچم گنبد امام حسین و حضرت عباس اومد خونمون

کدوم فاز ؟ جفتش منم ! ( آخوند نیستم)

کدوم فاز ؟ جفتش منم ! ( آخوند نیستم)

اگر سلاطین دنیا می دانستند که در نماز چه لذتی وجود دارد سلطنت دنیا را رها می کردند تا به این لذت دست پیدا کنند.

اگر سلاطین دنیا می دانستند که در نماز چه لذتی وجود دارد سلطنت دنیا را رها می کردند تا به این لذت دست پیدا کنند.

خواستن توانستن است؟؟؟

خواستن توانستن است؟؟؟