♡تُو‌مَرا‌جانِ‌جَهانی♡

Faeze_banooo

#وخدایی‌که‌در‌این‌نزدیکیست♡
♡گفت.‌یک‌مصرع‌بگواز #چشم‌نازِ‌دلبرت^^
♡بعداز.آن‌شاعرشدم‌دیوان‌نوشتم‌جلد‌جلد :)

19زمستان.راپشت‌سرگذاشتم☆ #مَعشوقِه‌ی‌به‌بَهار‌آغِشتِه‌ی‌مَنی♡
#اسفند‌ماهی #عاشق‌ِهوای‌بارانی^^♡
#دَست‌در‌دَستِ‌تُوهَرکوچه‌دَویدَن‌دارَد♡
♡گر‌.‌بِدانی‌شُوقِ‌دیدارَت‌چِه‌با‌دِل‌میکُنَد؟؟!♡
{#متن‌ها‌بدون‌مخاطب!!!!}

♡••♡••♡••♡••♡••♡••♡••♡