I'm fati👩‍⚕️

Drpanah

گاهی باید مرد برای ادامه ی زندگی...!

فقط کسی از ته دل میخنده،
که روزی با تمام وجود اشک ریخته...

من دلم خوشه ب پیله م به اینکه بزودی پروانه
میشم!...😊 😏 😉

مثل کاکتوس 🌵 تنها باش
اما برای آرزوهات 💫 بجنگ 💪

✘کپی از پستام ممنوع✘

ورود ب ویس 95

مای لینک
https://harfeto.timefriend.net/686052640

#No_copy✘ #me✘ #خاص #عکسنوشته

#No_copy✘ #me✘ #خاص #عکسنوشته

#NO_copy✘ #me #Attractive #خاص #عکسنوشته

#NO_copy✘ #me #Attractive #خاص #عکسنوشته

#عکسنوشته #خاص

#عکسنوشته #خاص

قشنگترین جمله ای که خوندم ...😏😏😏 #عکسنوشته #خاص

قشنگترین جمله ای که خوندم ...😏😏😏 #عکسنوشته #خاص

اینم اولین رای من پ ن : اولین استفاده از آپشن های سن قانونی . 😃 😄 😊 👆 ✍

اینم اولین رای من پ ن : اولین استفاده از آپشن های سن قانونی . 😃 😄 😊 👆 ✍

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد!...(شاملو)

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد!...(شاملو)

از جهان طرد شدم ! کنج قفس سرد شدم ! دختری گوشه ی زندان دلم میرقصید!کشتَمَش! تا که بفهمد من دگر مرد شدم...

از جهان طرد شدم ! کنج قفس سرد شدم ! دختری گوشه ی زندان دلم میرقصید!کشتَمَش! تا که بفهمد من دگر مرد شدم...

دوست داری خوشبخت باشی؟ #از_هیچ_کس_هیچ_توقعی_نداشته_باش!

دوست داری خوشبخت باشی؟ #از_هیچ_کس_هیچ_توقعی_نداشته_باش!

#عمه_بلقیس_نباشیم☺

#عمه_بلقیس_نباشیم☺

باید با طلا نوشتش...

باید با طلا نوشتش...

#بــ_ت_مربوطـ_نیســــــت

#بــ_ت_مربوطـ_نیســــــت

#متفاوت_باش

#متفاوت_باش

#gardesh_time #ba_eshgha

#gardesh_time #ba_eshgha

یادتون بخیر خلای من 😂 😎 😍 😘 #school_time #high_school روز های تلخ و شیرین زیادی کنار هم داشتیم هنوز هم گاهی اوقات خوابتونو میبینم دلم برای بعضی هاتون بیشتر تر تنگ شده ...

یادتون بخیر خلای من 😂 😎 😍 😘 #school_time #high_school روز های تلخ و شیرین زیادی کنار هم داشتیم هنوز هم گاهی اوقات خوابتونو میبینم دلم برای بعضی هاتون بیشتر تر تنگ شده ...

خدانگهمون داره برا هم *_* #گردش #summer_time

خدانگهمون داره برا هم *_* #گردش #summer_time

#سرت_ب_زندگی_خودت_باشه

#سرت_ب_زندگی_خودت_باشه