بــــــاران

BaAAaRAaN

یه دختـــــر بختـــــیارے متـــــولد 72

(♥ منو آقاییم امروز پارک چیتگر♥) تمام زندگیم را فداے غرورمردانه ات میڪنم وقتےڪہ میبینم طاقت یڪ لحظه دوریم راندارے

(♥ منو آقاییم امروز پارک چیتگر♥) تمام زندگیم را فداے غرورمردانه ات میڪنم وقتےڪہ میبینم طاقت یڪ لحظه دوریم راندارے

۷ شهریور 1395
14K
♥↯♥

♥↯♥

۱ شهریور 1395
11K
♥↯♥

♥↯♥

۲۶ مرداد 1395
12K
♥↯♥

♥↯♥

۲۶ مرداد 1395
12K
♥↯♥

♥↯♥

۲۶ مرداد 1395
12K
♥↯♥

♥↯♥

۲۶ مرداد 1395
11K
شوشیا کیا اینارو میشناسن ؟؟

شوشیا کیا اینارو میشناسن ؟؟

۲۶ مرداد 1395
11K
♥↯♥

♥↯♥

۱۸ مرداد 1395
12K
♥↯♥

♥↯♥

۱۸ مرداد 1395
12K
نفسایه من. سوگند و امیررضا ♥↯♥

نفسایه من. سوگند و امیررضا ♥↯♥

۱۷ مرداد 1395
15K
♥↯♥

♥↯♥

۱۷ مرداد 1395
12K
♥↯♥

♥↯♥

۱۷ مرداد 1395
12K
♥↯♥

♥↯♥

۱۷ مرداد 1395
12K
روزتـــــون مبـارڪ آجـــــیـــــا ♥↯♥

روزتـــــون مبـارڪ آجـــــیـــــا ♥↯♥

۱۴ مرداد 1395
12K
♥↯♥

♥↯♥

۲۵ تیر 1395
12K
♥↯♥

♥↯♥

۲۳ تیر 1395
12K
♥↯♥

♥↯♥

۲۳ تیر 1395
12K
یعنی دارم مامان میشم ♥↯♥

یعنی دارم مامان میشم ♥↯♥

۲۰ تیر 1395
17K
♥↯♥

♥↯♥

۱۹ تیر 1395
13K
♥↯♥

♥↯♥

۱۹ تیر 1395
12K