Tia.m

Ati.mos

زندگی کوتاهتر از اونیه که بخوام واسه تنفر از کسی تلف کنم/:

انتظار نداریم خوب...

انتظار نداریم خوب...

۲ هفته پیش
3K
سخت ترین کار دنیا بحث کردن با آدمی است که به خودش قول داده است نفهمد »:

سخت ترین کار دنیا بحث کردن با آدمی است که به خودش قول داده است نفهمد »:

۳ هفته پیش
2K
+روایت دل+

+روایت دل+

۳ هفته پیش
2K
از ترس اینکه...!!

از ترس اینکه...!!

۳ هفته پیش
2K
بعد یه دعوای طولانی...

بعد یه دعوای طولانی...

۳ هفته پیش
3K
ساده یا سرکه نمکی مسئله این است

ساده یا سرکه نمکی مسئله این است

۳ هفته پیش
3K
😶😶😥

😶😶😥

۳ هفته پیش
3K
😁😁😁

😁😁😁

۳ هفته پیش
3K
😂😂😂

😂😂😂

۳ هفته پیش
3K
کسی که خاله نشده نصف عمرش بر فناس⚡

کسی که خاله نشده نصف عمرش بر فناس⚡

۳ هفته پیش
4K
یه شب خوب❤❤ کنار دوستای خوب❤❤ در جوار حضرت رضا❤❤

یه شب خوب❤❤ کنار دوستای خوب❤❤ در جوار حضرت رضا❤❤

۳ هفته پیش
4K
رفیق خوب اونیه که نتونی ویسشو جلو کسی باز کنی😎

رفیق خوب اونیه که نتونی ویسشو جلو کسی باز کنی😎

۳ هفته پیش
2K
#ریفیق

#ریفیق

۳ هفته پیش
2K
تنها بودنم دلیل بی کسیم نیست این غرورمو می‌رسونه😏

تنها بودنم دلیل بی کسیم نیست این غرورمو می‌رسونه😏

۳ هفته پیش
3K
بهترین اتفاق زندگیم تویی خواهری... @masoumeh.as

بهترین اتفاق زندگیم تویی خواهری... @masoumeh.as

۳ هفته پیش
3K
همین قدر بعید... همین قدر ممکن...

همین قدر بعید... همین قدر ممکن...

۳ هفته پیش
2K
😍😍

😍😍

۳ هفته پیش
2K
#king

#king

۳ هفته پیش
3K
فقط به کسی که بهم نیاز داشته باشه نیاز دارم⁦🙍

فقط به کسی که بهم نیاز داشته باشه نیاز دارم⁦🙍

۳ هفته پیش
3K