Tia.m

Ati.mos

زندگی کوتاهتر از اونیه که بخوام واسه تنفر از کسی تلف کنم/:

انتظار نداریم خوب...

انتظار نداریم خوب...

۸ مرداد 1398
24
سخت ترین کار دنیا بحث کردن با آدمی است که به خودش قول داده است نفهمد »:

سخت ترین کار دنیا بحث کردن با آدمی است که به خودش قول داده است نفهمد »:

۶ مرداد 1398
16
+روایت دل+

+روایت دل+

۶ مرداد 1398
49
از ترس اینکه...!!

از ترس اینکه...!!

۵ مرداد 1398
9
بعد یه دعوای طولانی...

بعد یه دعوای طولانی...

۵ مرداد 1398
39
ساده یا سرکه نمکی مسئله این است

ساده یا سرکه نمکی مسئله این است

۵ مرداد 1398
42
😶😶😥

😶😶😥

۴ مرداد 1398
11
😁😁😁

😁😁😁

۴ مرداد 1398
11
😂😂😂

😂😂😂

۴ مرداد 1398
10
کسی که خاله نشده نصف عمرش بر فناس⚡

کسی که خاله نشده نصف عمرش بر فناس⚡

۴ مرداد 1398
18
یه شب خوب❤❤ کنار دوستای خوب❤❤ در جوار حضرت رضا❤❤

یه شب خوب❤❤ کنار دوستای خوب❤❤ در جوار حضرت رضا❤❤

۴ مرداد 1398
9
رفیق خوب اونیه که نتونی ویسشو جلو کسی باز کنی😎

رفیق خوب اونیه که نتونی ویسشو جلو کسی باز کنی😎

۴ مرداد 1398
29
#ریفیق

#ریفیق

۴ مرداد 1398
20
تنها بودنم دلیل بی کسیم نیست این غرورمو می‌رسونه😏

تنها بودنم دلیل بی کسیم نیست این غرورمو می‌رسونه😏

۴ مرداد 1398
11
بهترین اتفاق زندگیم تویی خواهری... @masoumeh.as

بهترین اتفاق زندگیم تویی خواهری... @masoumeh.as

۴ مرداد 1398
13
همین قدر بعید... همین قدر ممکن...

همین قدر بعید... همین قدر ممکن...

۴ مرداد 1398
12
😍😍

😍😍

۴ مرداد 1398
19
#king

#king

۴ مرداد 1398
9
فقط به کسی که بهم نیاز داشته باشه نیاز دارم⁦🙍

فقط به کسی که بهم نیاز داشته باشه نیاز دارم⁦🙍

۴ مرداد 1398
15