زیر بغل دمبل تک خم برای فشار بیشتر دست را تا آخرین حد بالا بکشید استپ کنید و دست را به آرامی پایین آورید

زیر بغل دمبل تک خم برای فشار بیشتر دست را تا آخرین حد بالا بکشید استپ کنید و دست را به آرامی پایین آورید

۱۶ آذر 1398
165
مضرات #الکل

مضرات #الکل

۱۶ آذر 1398
231
۲ آذر 1398
112