دختـــر لـُــر(رسانه قوم لر)(آفلاین)

آناناس

***آفـــــــــــــــــلاین***

ما لرها مرز نشین نبودیم، مرزها آنقدر عقب آمدند تا به ما تکیه کردند.
اصالتمان را موزه ها فریاد میکشند..
اگر از تاریخ نشان مرا خواهی،
خواهد گفت پدرانم همه اهل سخاوت بودند...
وبرادرانم شیردلانی ...
که درسخت ترین نبردها خم به ابرونیاوردند...
ازدشمن هم سراغ بگیری
خواهد گفت :

لُرها؛ مَرد مُردند.

#لر#رسانه_قوم_لر

#لر

#لر

۲۰ تیر 1395
2K
#لرستان#معمولان

#لرستان#معمولان

۱۷ تیر 1395
2K
#قوم_لر

#قوم_لر

۲۵ اردیبهشت 1395
2K
دلی میهام که د کینه جدا وا مونس دردیاش فقط خدا وا اگر کسی بوعه رنجوده خاطر تو کینه ناشتویی سی روز محشر دلی داشتو که صافو زلال وا همه چیا و تی او چی ...

دلی میهام که د کینه جدا وا مونس دردیاش فقط خدا وا اگر کسی بوعه رنجوده خاطر تو کینه ناشتویی سی روز محشر دلی داشتو که صافو زلال وا همه چیا و تی او چی حلال وا گنی اگر کسی کرد و تو ای دوس جبهه نییر ری وریش چی ...

۲۲ اردیبهشت 1395
2K
خرم آباد زیبا #لرستان#لر

خرم آباد زیبا #لرستان#لر

۲۲ اردیبهشت 1395
2K
#لر

#لر

۲۲ اردیبهشت 1395
2K
روزِگار وا بِهارِم تا نِمیکَه گِرِه کورَه دِلمِه وا نِمیکَه #لر#خاطره_خاتون_جلدانی

روزِگار وا بِهارِم تا نِمیکَه گِرِه کورَه دِلمِه وا نِمیکَه #لر#خاطره_خاتون_جلدانی

۲۲ اردیبهشت 1395
2K
#لر#تکست_لری

#لر#تکست_لری

۲۲ اردیبهشت 1395
2K
روز مرده ها و تم آروم میا... #لر#مینجایی#خرم_آباد#لرستان

روز مرده ها و تم آروم میا... #لر#مینجایی#خرم_آباد#لرستان

۲۲ اردیبهشت 1395
2K
َهنی هَم مِیل دیری دارَه سیلِت تَما روزِ اسیری دارَه سیلِت چی شو چِلَه وِ جونِم روز نِموئی تَشِ چارشَمَه سیری دارَه سیلِت #لر#مینجایی #خاطره_خاتون_جلدانی

َهنی هَم مِیل دیری دارَه سیلِت تَما روزِ اسیری دارَه سیلِت چی شو چِلَه وِ جونِم روز نِموئی تَشِ چارشَمَه سیری دارَه سیلِت #لر#مینجایی #خاطره_خاتون_جلدانی

۲۲ اردیبهشت 1395
2K
نصمِ شو اِ غَم هَنی اَر رت اُوفتا سَر بَزِه پا چراغِ کَم میکِم اَما بیارِم دَر بَزِه مِه چی شَمعی روشِنِم هر شو بیا چی پاپِریک دورِ گِردِه لَشِ لارَه نیمَه سوختَم پَر بَزِه ...

نصمِ شو اِ غَم هَنی اَر رت اُوفتا سَر بَزِه پا چراغِ کَم میکِم اَما بیارِم دَر بَزِه مِه چی شَمعی روشِنِم هر شو بیا چی پاپِریک دورِ گِردِه لَشِ لارَه نیمَه سوختَم پَر بَزِه شو چِراغِ حونِمونِم دیر دِ خوشحالیم بیا هوم نِشینِ وقتِ دِلتَنگیُ بی حالیم بیا تو ...

۲۲ اردیبهشت 1395
2K
https://telegram.me/khoramabadiha_channel/12845 درسا و آرشیدا جمشیدیان از خرم آباد کانال خرم آبادی ها

https://telegram.me/khorama... درسا و آرشیدا جمشیدیان از خرم آباد کانال خرم آبادی ها

۲۱ اردیبهشت 1395
2K
روزگارم تنگ و تاریک پیچسه وه تار گیست میرسه او روزگاری که مه نیسم و تو هیست

روزگارم تنگ و تاریک پیچسه وه تار گیست میرسه او روزگاری که مه نیسم و تو هیست

۲۱ اردیبهشت 1395
2K
سی دِلِم سی جِگِرِم سی ای چَشِ مُنتَظِرِم وِ خدا نثارِشَه .... لو خَنِه ی بی خَوَرِم #لر#سمانه_غلامی

سی دِلِم سی جِگِرِم سی ای چَشِ مُنتَظِرِم وِ خدا نثارِشَه .... لو خَنِه ی بی خَوَرِم #لر#سمانه_غلامی

۲۱ اردیبهشت 1395
2K
هِناسَم بیَه گُرگی ها دِ جونِم دِنونِش ها مینِه بَنِ سِخونِم هِناسَم دردَه کِه دارِم میکَشِم دِ زیرِ جور دَردِم ناتوونِم میکَشِم آهِ سَردی وا هِناسَم ای زخمِ کاری بُرَنَه اَمونِم اَمونم بُرسَه سختَه تَنیایی ...

هِناسَم بیَه گُرگی ها دِ جونِم دِنونِش ها مینِه بَنِ سِخونِم هِناسَم دردَه کِه دارِم میکَشِم دِ زیرِ جور دَردِم ناتوونِم میکَشِم آهِ سَردی وا هِناسَم ای زخمِ کاری بُرَنَه اَمونِم اَمونم بُرسَه سختَه تَنیایی بَنِم تا کِه جِگِر زیرِ دِنونِم ؟ مِه رَه عُمرِم همیشَه نا هُمارَه هُماری نارَه ...

۲۱ اردیبهشت 1395
2K
#لر

#لر

۲۱ اردیبهشت 1395
2K
#لر

#لر

۲۱ اردیبهشت 1395
2K
مِه بی تو چولَ بازارِم٬تو بی مِه گرمَ بازارِت می سازِم وا کِساتی اَر نَچِزنَم داغِ دیدارِت دِ دَس رَتَ قرارِ دل٬سیا بی روزگارِ دل تو اِ تَنیا بهار دل نِئینِم زرده گلزارِت #لر

مِه بی تو چولَ بازارِم٬تو بی مِه گرمَ بازارِت می سازِم وا کِساتی اَر نَچِزنَم داغِ دیدارِت دِ دَس رَتَ قرارِ دل٬سیا بی روزگارِ دل تو اِ تَنیا بهار دل نِئینِم زرده گلزارِت #لر

۱۹ اردیبهشت 1395
2K
■■دل آدم دو وقت زار و غمینه○ ■•وقتی وا نارفیقو هوم نشینه○ ■■■■بدتر ده وه جفای نازنینه○ ■نا رفیقو میشینن دس وه سینه○ ■•مه که وا نارفیقو کاری نارم○ ■وه سر سودای دیدار تو دارم○ ...

■■دل آدم دو وقت زار و غمینه○ ■•وقتی وا نارفیقو هوم نشینه○ ■■■■بدتر ده وه جفای نازنینه○ ■نا رفیقو میشینن دس وه سینه○ ■•مه که وا نارفیقو کاری نارم○ ■وه سر سودای دیدار تو دارم○ ■■مه ک لشم ، خراو روزگارم○ ■■•رفیقو بکنیت امشو مزارم○ ■■مه که عمری گرفتار تو ...

۱۹ اردیبهشت 1395
2K
به طور متوسط 10 درصد از کل تصادفات رانندگی به علت عدم حرکت بین خطوط رخ می‌دهد. اخیرا در شبکه های اجتماعی شاهد راه افتادن کمپینی به نام کمپین خط، یا کمپین “من بین خطوط ...

به طور متوسط 10 درصد از کل تصادفات رانندگی به علت عدم حرکت بین خطوط رخ می‌دهد. اخیرا در شبکه های اجتماعی شاهد راه افتادن کمپینی به نام کمپین خط، یا کمپین “من بین خطوط میرانم” هستیم که رانندگان محترم را به رانندگی در بین خطوط دعوت میکند. این کمپین ...

۱۹ اردیبهشت 1395
2K