عکس بلند
۱۲۰
عکس بلند
۸
عکس بلند
۲
عکس بلند
۱
همیشه که نباید خداحافظی کرد. گاهی هم فقط باید سکوت کرد و رفت...

همیشه که نباید خداحافظی کرد. گاهی هم فقط باید سکوت کرد و رفت...

#برف #ایلام #کارزان #مانشت #خزل ۸ بهمن ۹۵

#برف #ایلام #کارزان #مانشت #خزل ۸ بهمن ۹۵

بَچِگی هام :face_savouring_delicious_food::smiling_face_with...
۴

بَچِگی هام :face_savouring_delicious_food::smiling_face_with...

#نارین عمو :heavy_black_heart::heavy_black_heart:
۲۸

#نارین عمو :heavy_black_heart::heavy_black_heart:

.تا حالا به لحظه تحویل سال1475 فکر کردی!!! ؟؟همه بلند میشن، ...
۹

.تا حالا به لحظه تحویل سال1475 فکر کردی!!! ؟؟همه بلند میشن، ...

#داداشا #رفیقا #دوستای_خوب#ایلام #میمک #گرمسیر #ilam #کورد #...
۴۱

#داداشا #رفیقا #دوستای_خوب#ایلام #میمک #گرمسیر #ilam #کورد #...

ای کاش... مرکز اهدای جوانی هم بودآنگاه تمام جوانی ام را اهدا...
۳۱

ای کاش... مرکز اهدای جوانی هم بودآنگاه تمام جوانی ام را اهدا...

حالِ کودکی را دارمکه گفتی همین جا بمان،زود برمیگردم...چند سا...

حالِ کودکی را دارمکه گفتی همین جا بمان،زود برمیگردم...چند سا...

مابه همین هست و نیست‌ها عادت کرده‌ایمگاهی‌ هست، گاهی‌ نیست.....
۴

مابه همین هست و نیست‌ها عادت کرده‌ایمگاهی‌ هست، گاهی‌ نیست.....

دلمیک اتفاق می خواهد..یـک تـماس نـا آشنـابـا بـی مـیلی تمام ...
۲

دلمیک اتفاق می خواهد..یـک تـماس نـا آشنـابـا بـی مـیلی تمام ...

چشمه های آب گرم دهلران-ایلام#ایلام #دهلران #کورد

چشمه های آب گرم دهلران-ایلام#ایلام #دهلران #کورد

دوست داشتنت شبیه هوای این روزها شده استشبیه پاییزیکه در اوج ...
۶

دوست داشتنت شبیه هوای این روزها شده استشبیه پاییزیکه در اوج ...