spasdi

spasdi

اگر میخواین یه مشاوره رایگان و محرمانه در مورد بیماری ایدز داشته باشید یا کودک توانیاب (معلول) زیر 16 سال دارید میتونید به آدرس زیر مراجعه کنید.
تلگرام : @ehyagroup
اینستاگرام: anjomanehya

.:pushpin:اطلاع رسانی و تست رایگان و محرمانه ایدز در یوسف آب...

.:pushpin:اطلاع رسانی و تست رایگان و محرمانه ایدز در یوسف آب...

.:pushpin:اطلاع رسانی و تست رایگان و محرمانه ایدز در یوسف آب...

.:pushpin:اطلاع رسانی و تست رایگان و محرمانه ایدز در یوسف آب...

رفتار درست بچه ها را تقویت کنید:white_smiling_face:️ نه بدرف...
۱

رفتار درست بچه ها را تقویت کنید:white_smiling_face:️ نه بدرف...

.دوست داری بیماری های مقاربتی بگیری؟مثلا ایدز؟:astonished_fa...
۱

.دوست داری بیماری های مقاربتی بگیری؟مثلا ایدز؟:astonished_fa...

:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blos...
۲

:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blos...

.:black_left-pointing_double_triangle:شرکت اعضای گروه احیا د...

.:black_left-pointing_double_triangle:شرکت اعضای گروه احیا د...

.:artist_palette::artist_palette::artist_palette::artist_pal...

.:artist_palette::artist_palette::artist_palette::artist_pal...

.:tear-off_calendar:گزارش فعالیت های روز دوم و سوم سفر به من...

.:tear-off_calendar:گزارش فعالیت های روز دوم و سوم سفر به من...

.:tear-off_calendar:گزارش فعالیت های روز دوم و سوم سفر به من...

.:tear-off_calendar:گزارش فعالیت های روز دوم و سوم سفر به من...

.:tear-off_calendar:گزارش فعالیت های روز دوم و سوم سفر به من...
۱

.:tear-off_calendar:گزارش فعالیت های روز دوم و سوم سفر به من...

.:tear-off_calendar:گزارش فعالیت های روز دوم و سوم سفر به من...

.:tear-off_calendar:گزارش فعالیت های روز دوم و سوم سفر به من...

.:tear-off_calendar:گزارش فعالیت های روز دوم و سوم سفر به من...
۱

.:tear-off_calendar:گزارش فعالیت های روز دوم و سوم سفر به من...

.:white_heavy_check_mark:حضور مدیران گروه احیا در مناطق زلزل...

.:white_heavy_check_mark:حضور مدیران گروه احیا در مناطق زلزل...

.:white_heavy_check_mark:حضور مدیران گروه احیا در مناطق زلزل...

.:white_heavy_check_mark:حضور مدیران گروه احیا در مناطق زلزل...

.:white_heavy_check_mark:حضور مدیران گروه احیا در مناطق زلزل...
۱

.:white_heavy_check_mark:حضور مدیران گروه احیا در مناطق زلزل...

.:white_heavy_check_mark:حضور مدیران گروه احیا در مناطق زلزل...

.:white_heavy_check_mark:حضور مدیران گروه احیا در مناطق زلزل...

.:white_heavy_check_mark:حضور مدیران گروه احیا در مناطق زلزل...
۱

.:white_heavy_check_mark:حضور مدیران گروه احیا در مناطق زلزل...

.:white_heavy_check_mark:حضور مدیران گروه احیا در مناطق زلزل...

.:white_heavy_check_mark:حضور مدیران گروه احیا در مناطق زلزل...

.:white_heavy_check_mark:حضور مدیران گروه احیا در مناطق زلزل...
۱

.:white_heavy_check_mark:حضور مدیران گروه احیا در مناطق زلزل...

:love_letter:انجمن احیا و توانیاب، امسال نیز طرح فروش کارت ه...

:love_letter:انجمن احیا و توانیاب، امسال نیز طرح فروش کارت ه...