؟؟؟؟
۰

؟؟؟؟

بدون شــــــــــــ🙇ـــــــــــرح
۰

بدون شــــــــــــ🙇ـــــــــــرح

🙏🙏🙏
۰

🙏🙏🙏

خرگوشِ ناز قَشَنگم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: قَشَنگ نازِ خرگوشم:neutral_face: :face_with_tears_of_joy: شما و سگای پاکوتاتون:unamused_face: منو خرگوشیم:hugging_face: پوزش داره میخارع:face_with_stuck-out_tongue_and_tightly-closed_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:
۳۲

خرگوشِ ناز قَشَنگم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: قَشَنگ نازِ خرگوشم:neutral_face: :face_with_tears_of_joy: شما و سگای پاکوتاتون:unamused_face: منو خرگوشیم:hugging_face: پوزش داره میخارع:face_with_stuck-out_tongue_and_tightly-closed_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

خیلی مظلومم:slightly_frowning_face: :broken_heart:
۰

خیلی مظلومم:slightly_frowning_face: :broken_heart:

عشق ینی هرجا میری پیکسلش رو قلبت باش:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: پووووووووووووووععففف :grinning_face_with_smiling_eyes: #Mohsen_Ebrahimzadeh
۱

عشق ینی هرجا میری پیکسلش رو قلبت باش:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: پووووووووووووووععففف :grinning_face_with_smiling_eyes: #Mohsen_Ebrahimzadeh

خوووداااایاااا:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :face_savouring_delicious_food: http://wisgoon.com/pin/28423666/
۰

خوووداااایاااا:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :face_savouring_delicious_food: http://wisgoon.com/pin/2842...

حرف استاد یادتون بمونه👌
۱۵

حرف استاد یادتون بمونه👌

#بخون 👇 در کودکی شنیده بودم قلب هرکس به اندازه مشت گره کرده اش است.. مشت میکنم و خیره میشوم به انگشت های گره خورده ام! دستم را می‌چرخانم و دور تا دورش را نگاه ...
۳۱

#بخون 👇 در کودکی شنیده بودم قلب هرکس به اندازه مشت گره کرده اش است.. مشت میکنم و خیره میشوم به انگشت های گره خورده ام! دستم را می‌چرخانم و دور تا دورش را نگاه میکنم! چقدر کوچک و نحیف باید باشد قلبم..! درعجبم از این کوچک نحیف که چه ...