😂😂😂😂😂😂
۱

😂😂😂😂😂😂

این آخرین زمستان قرن استو دیگر هیچ پاییزی و زمستانیبا پسوند ...

این آخرین زمستان قرن استو دیگر هیچ پاییزی و زمستانیبا پسوند ...

🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺

🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺

🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻
۲

🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻

افســــــــــــــــ😔ــــــــــوس
۴

افســــــــــــــــ😔ــــــــــوس

😃😃😃😃😃
۲

😃😃😃😃😃

🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸

🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸

؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟

🌺🌻🌺🌻
۳

🌺🌻🌺🌻

🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸
۸

🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸

🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷

🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷

😍😍😍😍😍

😍😍😍😍😍

فیثاغورث کجایی ببینی که یک و نیم ضربدر ۴۲۰۰ میشه ۹۰۰۰ تومن!!...
۱

فیثاغورث کجایی ببینی که یک و نیم ضربدر ۴۲۰۰ میشه ۹۰۰۰ تومن!!...

التماس تفکر🙏🙏🙏

التماس تفکر🙏🙏🙏

👌👌
۱

👌👌

😍😍😍😍😍

😍😍😍😍😍

واقعاً ......!

واقعاً ......!

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۳

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻
۱

🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻🌺🌻