تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت!@raha.donyaتولدت مب...
۶۱

تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت!@raha.donyaتولدت مب...

#تولدم_مبارک 🙂
۴۰

#تولدم_مبارک 🙂

حواست به من هست،که هرچه بیشتر در زندگی ام آدم میبینمبیشتر عا...
۲۳

حواست به من هست،که هرچه بیشتر در زندگی ام آدم میبینمبیشتر عا...

تــو غلط‌ میڪنی اینگونه دل‌ از ما ببری :)♥️
۱۴

تــو غلط‌ میڪنی اینگونه دل‌ از ما ببری :)♥️

فاميل دور : تو جيب جا ميشه؟آقای مجری: آرهفاميل دور : برج ميل...
۱۱

فاميل دور : تو جيب جا ميشه؟آقای مجری: آرهفاميل دور : برج ميل...

کـاش هیچ گذشته‌ایبـا هم نداشتیمآن‌وقت مـن میتوانستمبـه تـو ز...
۶۸

کـاش هیچ گذشته‌ایبـا هم نداشتیمآن‌وقت مـن میتوانستمبـه تـو ز...

من معتقدم خلقت من علت داشت!من زاده شدمتا به فدایت گردم!
۱۹

من معتقدم خلقت من علت داشت!من زاده شدمتا به فدایت گردم!

...🗣جان دلم...این جماعت میگویند:اگر دوستت داشت نمیرفتمیگویند...
۲۲

...🗣جان دلم...این جماعت میگویند:اگر دوستت داشت نمیرفتمیگویند...

آهای اونی که وقتی اینو میخونی میدونی دارم تورو میگمهمین که ت...
۲۴

آهای اونی که وقتی اینو میخونی میدونی دارم تورو میگمهمین که ت...

کی میدونه اون لحظه ای که #سید_مهدی_موسوی گفت : بگذار تا مویی...
۱۴

کی میدونه اون لحظه ای که #سید_مهدی_موسوی گفت : بگذار تا مویی...

‏و بعضی وقت‌هااگر گریه نکنیمممکن استبه بهای از دست دادن جانم...
۳۶

‏و بعضی وقت‌هااگر گریه نکنیمممکن استبه بهای از دست دادن جانم...

‌چشمانت افسانه است؛نگاهت را بدزد از منخیره که می‌شوی؛در خیال...
۳

‌چشمانت افسانه است؛نگاهت را بدزد از منخیره که می‌شوی؛در خیال...

تو ناز کنمن هم لی لی به لالای نازهایت میگذارمآخر تو چه میدان...
۱۴

تو ناز کنمن هم لی لی به لالای نازهایت میگذارمآخر تو چه میدان...

بودن با کسی که دوسش داری حتی هرچقدر هم سخت ولی لذت بخش و آرا...
۷

بودن با کسی که دوسش داری حتی هرچقدر هم سخت ولی لذت بخش و آرا...

‏تو همان دور بمان ولی از دور به من فکر بکناین برایِ منِ تنها...
۲۵

‏تو همان دور بمان ولی از دور به من فکر بکناین برایِ منِ تنها...

من از این همه نبودنِ تو،از خیابان‌هایی که قدم‌هایمان را باهم...
۱۵

من از این همه نبودنِ تو،از خیابان‌هایی که قدم‌هایمان را باهم...

من "نمی‌توانستم‌" به او‌ بگویم که با جنس مخالفش حرف نزند،شوخ...
۷۵

من "نمی‌توانستم‌" به او‌ بگویم که با جنس مخالفش حرف نزند،شوخ...

دل آراما،چنین زیبا...چرایی؟! #مولانا
۵۳

دل آراما،چنین زیبا...چرایی؟! #مولانا

یک سری از آدم ها را حاضری همه جوره کنار خودت داشته باشی؛به ع...
۱۰

یک سری از آدم ها را حاضری همه جوره کنار خودت داشته باشی؛به ع...