مسخرس واقعا
۲

مسخرس واقعا

درود بر رهبرعزیزترازجونمدرود بر همه هم وطنانو درود بر اصفهان...
۳

درود بر رهبرعزیزترازجونمدرود بر همه هم وطنانو درود بر اصفهان...

۲۰دی ماه سالروز شهادت‌؛شهیدمسعودآخوندیدلت که پرواز بخواهد از...
۳

۲۰دی ماه سالروز شهادت‌؛شهیدمسعودآخوندیدلت که پرواز بخواهد از...

غرق رحمت، روانِ هر کس که‌، انقلابی و حیدری باشدهر چه خاک تما...
۳

غرق رحمت، روانِ هر کس که‌، انقلابی و حیدری باشدهر چه خاک تما...

#بصیرت_بصیرتانا لله و انا الیه راجعون بسم الله الغفار:medium...

#بصیرت_بصیرتانا لله و انا الیه راجعون بسم الله الغفار:medium...

باور کن شهید دوستت داردهمین که بر مزارشان ایستاده ای ، یعنی ...

باور کن شهید دوستت داردهمین که بر مزارشان ایستاده ای ، یعنی ...

با یک دماغ چسبی، با فیس و با افاده با عشوه داد میزد، برگ برگ...

با یک دماغ چسبی، با فیس و با افاده با عشوه داد میزد، برگ برگ...

شبی که دیده خود پر ستاره می‌کردمبرای غربت دل فکر چاره می‌کرد...
۲

شبی که دیده خود پر ستاره می‌کردمبرای غربت دل فکر چاره می‌کرد...

درد دارد همیشه اخرین گریه هایت فقط چند دقیقه با هم فاصله داش...

درد دارد همیشه اخرین گریه هایت فقط چند دقیقه با هم فاصله داش...

منطقه عملیاتی مرصاد#راهیان نور

منطقه عملیاتی مرصاد#راهیان نور

منطقه عملیاتی مرصاد#راهیان نور#شهید آخوندی
۱

منطقه عملیاتی مرصاد#راهیان نور#شهید آخوندی

منطقه عملیاتی مرصاد#راهیان نور

منطقه عملیاتی مرصاد#راهیان نور

منطقه عملیاتی پاوه#راهیان نور

منطقه عملیاتی پاوه#راهیان نور

دلم دیگر بهانه ی فکه را نمیگیرد...دیگر بهانه ی طلائیه و شلمچ...
۳

دلم دیگر بهانه ی فکه را نمیگیرد...دیگر بهانه ی طلائیه و شلمچ...

گوشه ی دلت که گیر کند به سیم خاردارهای این دنیا...یا زخمی می...
۱

گوشه ی دلت که گیر کند به سیم خاردارهای این دنیا...یا زخمی می...

خـیـلـی هـا می آیـند حــــرم . . .می آیند ...زیـارت کـه مـی ...

خـیـلـی هـا می آیـند حــــرم . . .می آیند ...زیـارت کـه مـی ...

رهبــــــرم!تو با چشمان نازنینت دوردستی را میبینی ؛که من حتی...

رهبــــــرم!تو با چشمان نازنینت دوردستی را میبینی ؛که من حتی...

حالم چنان بد استکه تنها علاج من در نسخه های پنجرهفولاد مشهد ...
۳

حالم چنان بد استکه تنها علاج من در نسخه های پنجرهفولاد مشهد ...

آخر میان صحن شما داد می زنم !!!گشتم ...نبود بهتر از اینجا......

آخر میان صحن شما داد می زنم !!!گشتم ...نبود بهتر از اینجا......

جان اباعبدالله کشتی نوح نشد منتظر هیچ کسی این حســـــــــین ...
۲

جان اباعبدالله کشتی نوح نشد منتظر هیچ کسی این حســـــــــین ...