وصی پور

sarayaroman

سلام لطفا ضربه بزنید ممنون
من این شب زنده داری را دوست دارم
من این پریشانی را دوست دارم
بغض آسمان دلتنگی را دوست دارم
گذشت و دلم عاشق شد ، بیشتر گذشت و دلم دیوانه ات شد من این دیوانگی را دوست دارم
چه بگویم از دلم ، چه بگویم از این روزها ، هر چه بگویم ، این تکرار لحظه های با تو بودن را دوست دارم
بی قرارم ، ساختم با دوری ات ، نشستم به انتظار آمدنت ، من این انتظارها و بی قراریها را دوست دارم
چونکه تو را دارم ، چون به عشق تو بی قرارم، به عشق تو اینجا مثل یک پرنده ی گرفتارم
به عشق تو نشسته ام در برابر غروب ، این غروب را با تمام تلخی هایش دوست دارم
من این نامهربانی هایت را دوست دارم ، هر چه سرد باشی با دلم، من این سرمای وجودت را نیز دوست دارم
من این بی محبتی هایت را دوست دارم ، هر چه عذابم دهی ، من آزار و اذیتهایت را دوست دارم
هر چه با دلم بازی کنی ، من این بازی را دوست دارم
مرا در به در کوچه پس کوچه های دلت کردی ، من این در به دری را دوست دارم
مرا نترسان از رفتنت ، مرا نرجان از شکستنت ، بهانه هم بگیری برایم ، بهانه هایت را دوست دارم
من این اشکهایی که میریزد از چشمانم را دوست دارم ، آن نگاه های سردت را دوست دارم
بی خیالی هایت را دوست دارم ، اینکه نمیایی به دیدارم هم بماند،غرورت را نیز دوست دارم....
تو یک سو باشی و تمام غمهای دنیا هم همان سو، من تو را با تمام غمهایت دوست دارم....
هر چه بگویی دوست دارم ، هر چه باشی دوست دارم ، مرا دوست نداشته باشی ، من دوستت دارم
من این ابر بی باران را دوست دارم ، من این کویر خشک و بی جان را دوست دارم، این شاخه خشکیده و بی گل را دوست دارم ، من اینجا و آنجا همه جا را با تو دوست دارم....
من این شب زنده داری را دوست دارم
اگر با تو بودن خطا است و من گناهکار ،من گناه کردن را با تو دوست دارم...
بی مهری هایت به حساب دلم ، اشکهایم را که در می آوری نیز به حساب چشمانم من این حساب اشتباه را دوست دارم....
وصی پور

#تو که باشی شب هم که بیاید دلم به بودنت قرص است...
۲۸

#تو که باشی شب هم که بیاید دلم به بودنت قرص است...

تو را دوست دارم‌    و این دوست داشتن  ‌‌‌‌‌‌‌‌      حقیقتی ا...
۳

تو را دوست دارم‌ و این دوست داشتن ‌‌‌‌‌‌‌‌ حقیقتی ا...

تمام قصه‌های عاشقانهاز صبح چشمانت شروع میشودبه #تُ نگاه میکن...

تمام قصه‌های عاشقانهاز صبح چشمانت شروع میشودبه #تُ نگاه میکن...

‏از تو حرف میزنمچنان نوبرانه میشوم ؛که بهار همدهانش آب می اف...

‏از تو حرف میزنمچنان نوبرانه میشوم ؛که بهار همدهانش آب می اف...

زندگی را عشق شیرین میکندصبح را لـــبـــخـــنـد تـــــــــو! ...
۱

زندگی را عشق شیرین میکندصبح را لـــبـــخـــنـد تـــــــــو! ...

جرعه به جرعه میدهمشعر بهنوش دلبرم ؛دل که نکرد اثر به او شـعر...

جرعه به جرعه میدهمشعر بهنوش دلبرم ؛دل که نکرد اثر به او شـعر...

:ribbon:می سوزم و لب نمی گشایم که مباد:rose::ribbon:آهی کشم ...

:ribbon:می سوزم و لب نمی گشایم که مباد:rose::ribbon:آهی کشم ...

کارمون شده دوست داشتن کسی که ماله ما نیس
۲

کارمون شده دوست داشتن کسی که ماله ما نیس

متنـفرم از لحـظه هایی که . . .ازم میـپرسن چته نـمیدونم . . ....

متنـفرم از لحـظه هایی که . . .ازم میـپرسن چته نـمیدونم . . ....

این حرف قورت دادن ها یه روزی خفم میکنه

این حرف قورت دادن ها یه روزی خفم میکنه

خواستم آنقدرکمیاب شومتادلی برایم تنگ شود نمیدانستمفراموش میش...

خواستم آنقدرکمیاب شومتادلی برایم تنگ شود نمیدانستمفراموش میش...

دلتنگمو دیدار تو درمان من است:pensive_face::victory_hand:️

دلتنگمو دیدار تو درمان من است:pensive_face::victory_hand:️

‏گر سَر برودزِ سَر، هوایت نرود...!

‏گر سَر برودزِ سَر، هوایت نرود...!

خیلـے وقت اسـت فـراموش ڪرده ام...ڪدامیڪ را سخت تر مـے ڪشم......

خیلـے وقت اسـت فـراموش ڪرده ام...ڪدامیڪ را سخت تر مـے ڪشم......

در مسیر باد باش و بوسہ هایم را بگیر:kiss_mark:تو همیشہ شاد ب...
۱

در مسیر باد باش و بوسہ هایم را بگیر:kiss_mark:تو همیشہ شاد ب...

در هر نگهت مستی صد جام شراب است        چشمان تو میخانه دل ها...
۳

در هر نگهت مستی صد جام شراب است چشمان تو میخانه دل ها...

عشق را زن می دهدبه تو...لیاقتش راخودتبدست بیاور:thumbs_up_si...
۱

عشق را زن می دهدبه تو...لیاقتش راخودتبدست بیاور:thumbs_up_si...