استین .لباس بلوچی
۵

استین .لباس بلوچی

لباس بلوچی‌
۳۶

لباس بلوچی‌

استین لباس بلوچی
۱

استین لباس بلوچی

هنر دست خودم .
۲

هنر دست خودم .

منتکرار یک تنهایی ام !در چشم هایی کهتمام چشم ها را دوست می د...

منتکرار یک تنهایی ام !در چشم هایی کهتمام چشم ها را دوست می د...

زنها وقتی دلگیرند هر چه بپرسی می گویند «هیچی، مهم نیست، می گ...

زنها وقتی دلگیرند هر چه بپرسی می گویند «هیچی، مهم نیست، می گ...

"چوب خدا"شاید همان بغضی باشدکه دخترت سالها بعد می خورد....و ...
۲

"چوب خدا"شاید همان بغضی باشدکه دخترت سالها بعد می خورد....و ...

اوقاتم که تلخ میشود       زیر لبیک بار صدایت میزنم        وب...
۱

اوقاتم که تلخ میشود زیر لبیک بار صدایت میزنم وب...

راهــــش را تقـســیــم ڪــرد ...رفتنـش بھ مــن رســید ...رسی...
۲

راهــــش را تقـســیــم ڪــرد ...رفتنـش بھ مــن رســید ...رسی...

ازکجای این زندگےمجازےتو رابیرون بکشم‌‌دردِنبودنت واقعےست لعن...
۱

ازکجای این زندگےمجازےتو رابیرون بکشم‌‌دردِنبودنت واقعےست لعن...

"خودم" معشوقه ی شعرهایم کرده بودمتانصاف نبود از راه نرسیده "...
۱

"خودم" معشوقه ی شعرهایم کرده بودمتانصاف نبود از راه نرسیده "...

:مَڹمثلِ هَمیشہ .بَراےِ تو مینویسَم ..!!تو ..بہ نّیتِ هَرکہ ...

:مَڹمثلِ هَمیشہ .بَراےِ تو مینویسَم ..!!تو ..بہ نّیتِ هَرکہ ...

هیچگاه فکر نمی کردم فاصله بینمان آنقدر زیاد شودکه تو بی خیال...
۱

هیچگاه فکر نمی کردم فاصله بینمان آنقدر زیاد شودکه تو بی خیال...

می دانم
۱

می دانم

تو را می خواهدشِکَر نمی خواهدقهوه ی خیال همیشه شیرین است

تو را می خواهدشِکَر نمی خواهدقهوه ی خیال همیشه شیرین است

+ اگه پادشاه بودم :]] :cherry_blossom:+ شک نکن :]] :leaf_flu...
۲

+ اگه پادشاه بودم :]] :cherry_blossom:+ شک نکن :]] :leaf_flu...

گاه پریشان تر از این ها شدماز همه جا رانده ی دنیا شدم ماهی ب...
۲

گاه پریشان تر از این ها شدماز همه جا رانده ی دنیا شدم ماهی ب...