باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد اقاقی ها راجشن می گیرد ...
۱۴۶

باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد اقاقی ها راجشن می گیرد ...

#سپندارمذگاندل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من   دیدی چ...
۵۶

#سپندارمذگاندل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من   دیدی چ...

#شب_چلهشب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشدتو بیا کز اول شب در ص...
۲۸

#شب_چلهشب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشدتو بیا کز اول شب در ص...

#جشن_آذرگاندر نُهمین روز از آذرماه در گاهشمار زرتشتی که نام ...
۱۸

#جشن_آذرگاندر نُهمین روز از آذرماه در گاهشمار زرتشتی که نام ...

زمین عروس شد و آسمان به حرف آمدچه شادباشی ازین خوب تر که برف...
۳۷

زمین عروس شد و آسمان به حرف آمدچه شادباشی ازین خوب تر که برف...

شد ز غمت خانه سودا دلمدر طلبت رفت به هر جا دلمدر طلب زهره رخ...
۱۳

شد ز غمت خانه سودا دلمدر طلبت رفت به هر جا دلمدر طلب زهره رخ...

#منوچهر#شاهنامهمنوچهر ( مَنوش چیترَ ) یکی از پادشاهان پیشداد...
۹

#منوچهر#شاهنامهمنوچهر ( مَنوش چیترَ ) یکی از پادشاهان پیشداد...

#آبتین#شاهنامهآبتین (آتبین) نام پدر فریدون، پادشاه پیشدادی ا...
۲

#آبتین#شاهنامهآبتین (آتبین) نام پدر فریدون، پادشاه پیشدادی ا...

روزبزرگ داشت #کوروش_بزرگ  روز صدور منشور حقوق بشراوست؛ روزی ...
۲۹

روزبزرگ داشت #کوروش_بزرگ  روز صدور منشور حقوق بشراوست؛ روزی ...

#جشن_آبانگاندهمین  روز، آبان (( ابان))  ((توضیحات)) برج فلکی...
۱۶

#جشن_آبانگاندهمین روز، آبان (( ابان)) ((توضیحات)) برج فلکی...

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان       مهر بفزای ای نگار م...
۱۵

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان       مهر بفزای ای نگار م...

#جشن_شهریورگانشهریورگان یا آذر جشن از جملهٔ جشنهای دوازدگانه...
۳۱

#جشن_شهریورگانشهریورگان یا آذر جشن از جملهٔ جشنهای دوازدگانه...

گم کرده امفال زیبای با هم بودنمان رامیان هزاران فنجان قهوه ت...
۱۴

گم کرده امفال زیبای با هم بودنمان رامیان هزاران فنجان قهوه ت...

امروز زادروز یکی از گلهای ویسگونه پریماه عزیزم تولدت مبارررر...
۲۵

امروز زادروز یکی از گلهای ویسگونه پریماه عزیزم تولدت مبارررر...

دلبرم ای ماه ایرانی‌نژادسرزمینت را مبر هرگز ز یادکین زمین جا...
۳۵

دلبرم ای ماه ایرانی‌نژادسرزمینت را مبر هرگز ز یادکین زمین جا...

#جشن_امردادگانامرداد روز در امرداد ماه که روز هفتم است جشن ا...
۸۸

#جشن_امردادگانامرداد روز در امرداد ماه که روز هفتم است جشن ا...

#آناهیتا#ایزد_آبآناهیتا در زبان اوستایی، نام یک پیکر کیهانی ...
۷۱

#آناهیتا#ایزد_آبآناهیتا در زبان اوستایی، نام یک پیکر کیهانی ...

سخت خوش است چشم تو و آن رخ گلفشان تودوش چه خورده ای دلا راست...
۳۴

سخت خوش است چشم تو و آن رخ گلفشان تودوش چه خورده ای دلا راست...

خنک آن قمار بازی که  بباخت آنچه بودشبنماند هیچش الا هوس قمار...
۵۵

خنک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودشبنماند هیچش الا هوس قمار...

من #ایرانیم , #آریایی  نژاد منم پور کیخسرو کی کواد من از آفر...
۷۵

من #ایرانیم , #آریایی نژاد منم پور کیخسرو کی کواد من از آفر...