حال دلتون کوک۰🌹🌹🌹🙏🙏🙏
۱۷

حال دلتون کوک۰🌹🌹🌹🙏🙏🙏

شیرین  است  لحظه های  باتوبودن...یکه و تنها در محراب  عشق  س...
۳۱

شیرین است لحظه های باتوبودن...یکه و تنها در محراب عشق س...

وقتی خدا عاشق شد جشن رنگ ها را آغاز کرد وپاییز را آفرید .بار...
عکس بلند
۳۱۷

وقتی خدا عاشق شد جشن رنگ ها را آغاز کرد وپاییز را آفرید .بار...

درآینده ازکرونا حرف می زنیم ویروسی که بین دلها فاصله ایجاد ک...
۲۷۰

درآینده ازکرونا حرف می زنیم ویروسی که بین دلها فاصله ایجاد ک...

‍ دوست دارم چای را درایوان پاییزی خیالم بنوشم .دیوار اتاقم ر...
۳۹۱

‍ دوست دارم چای را درایوان پاییزی خیالم بنوشم .دیوار اتاقم ر...

می نوازم به نام سلطان عشقشعر می خوانم به امید غزلخوانیتروبه ...
۳۰۵

می نوازم به نام سلطان عشقشعر می خوانم به امید غزلخوانیتروبه ...

در شبانه های عاشقانه ات دستانت را به سوی آسمان پهناور بلند ک...
۱۸۱

در شبانه های عاشقانه ات دستانت را به سوی آسمان پهناور بلند ک...

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر داردبه زیر آن درختی رو که ...
۳۸۲

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر داردبه زیر آن درختی رو که ...

درودزندگی گذر از بهار و ﭘﺎﯾﯿﺰو ﺗﺎبستون و زمستون نیست تا دوبا...
۵۴۸

درودزندگی گذر از بهار و ﭘﺎﯾﯿﺰو ﺗﺎبستون و زمستون نیست تا دوبا...

درودتمام کائنات با تمام لایه ها و تمام بغرنجی هایش در درون ا...
۵۰۰

درودتمام کائنات با تمام لایه ها و تمام بغرنجی هایش در درون ا...

دروددر ژاپن وقتی یک ظرف می‌شکند، آن را دور نمی‌اندازند، بلکه...
۴۷۶

دروددر ژاپن وقتی یک ظرف می‌شکند، آن را دور نمی‌اندازند، بلکه...

صبح -با راز نیایشیکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸یادت باشه در این کره خاک...
۵۷۰

صبح -با راز نیایشیکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸یادت باشه در این کره خاک...

درودسلام بر حسین ع و بر علی بن الحسین و بر فرزندان حسین ع و ...
۳۶۵

درودسلام بر حسین ع و بر علی بن الحسین و بر فرزندان حسین ع و ...

درودکوهنوردان کوه های آلپ با رسیدن به نیمه ی راه ، در استراح...
۲۸۷

درودکوهنوردان کوه های آلپ با رسیدن به نیمه ی راه ، در استراح...

درودراه های نادرست بسیاری به سوی خدا وجود دارند اما تنها یک ...
۵۲۹

درودراه های نادرست بسیاری به سوی خدا وجود دارند اما تنها یک ...

درودتمام کائنات با تمام لایه ها و تمام بغرنجی هایش در درون ا...
۳۶۵

درودتمام کائنات با تمام لایه ها و تمام بغرنجی هایش در درون ا...

درودسلامی چو بوی اول مدرسه هابه همه ی دانش آموزگان مدرسه ی ز...
۱۱۴۴

درودسلامی چو بوی اول مدرسه هابه همه ی دانش آموزگان مدرسه ی ز...

شب قدر با _راز نیایشجمعه ۴    تیرامشب یک شب معنوی است برای ع...
۴۵۹

شب قدر با _راز نیایشجمعه ۴ تیرامشب یک شب معنوی است برای ع...

مهربونای گرامی سلام سلام میکنم به تک تکتون که در زندگی من مث...
۹۷۴

مهربونای گرامی سلام سلام میکنم به تک تکتون که در زندگی من مث...

صبح -با راز نیایشسه شنبه 11- اسفندشما با کلام خود می‌توانید ...
۴۷۹

صبح -با راز نیایشسه شنبه 11- اسفندشما با کلام خود می‌توانید ...