s.m.s.a.

s.m.s.a.

گفتم به مهدی بر من دلخسته رو کن
گفتا ز تقوا کسب عز و آبرو کن

و آنگاه که جز خدا یاوری نیست.......در روزگار ما که همه گرگ ش...
۹

و آنگاه که جز خدا یاوری نیست.......در روزگار ما که همه گرگ ش...

دو سه مثقال خریت ز خران چیزی نیست ،آدمی هست که الحق دو سه خر...
۳

دو سه مثقال خریت ز خران چیزی نیست ،آدمی هست که الحق دو سه خر...

مردمانی را می شناسم که به دنبال حرمله  1400 سال پیش می گردند...
۲

مردمانی را می شناسم که به دنبال حرمله 1400 سال پیش می گردند...

نظر مراجع درباره قمه زنی

نظر مراجع درباره قمه زنی

* امام حسین علیه السلام اسوه ی حیا *...لباس تنگ ،‌لباس ذلّت ...
۱۱

* امام حسین علیه السلام اسوه ی حیا *...لباس تنگ ،‌لباس ذلّت ...