brain gone

rxnaa


هر کسی
یا شب میمیرد یا روز ؛
من ،
شبانه‌روز ..

بیج اینستامو فالوو کنید و نظرتونو درباره کاورایی که انجام می...

بیج اینستامو فالوو کنید و نظرتونو درباره کاورایی که انجام می...

مرا به بوی خوشَتجان ببخش و زنده بدار،که از تو چیزی از این بی...

مرا به بوی خوشَتجان ببخش و زنده بدار،که از تو چیزی از این بی...

مرزهای عقل و منطق ممکن است کاملا قاطع باشد،اما در عشق همه‌ی ...

مرزهای عقل و منطق ممکن است کاملا قاطع باشد،اما در عشق همه‌ی ...

اینکه می بینی کسی هست که می تونه حالتو خوب کنه،آرومت کنه،ولی...

اینکه می بینی کسی هست که می تونه حالتو خوب کنه،آرومت کنه،ولی...

می خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به دنبال او بروم ..می...

می خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به دنبال او بروم ..می...

جآنیو دآری به لب می‌رسیبمـآن...جآیِ جآن در تن است! #محیا_زند

جآنیو دآری به لب می‌رسیبمـآن...جآیِ جآن در تن است! #محیا_زند

ترا در همه شب های تنهایی توی همه شیشه ها دیده ام.مادر مرا می...

ترا در همه شب های تنهایی توی همه شیشه ها دیده ام.مادر مرا می...

چقدر باید بگذرد تا آدمی بوی تنِ کسی را که دوست داشته از یاد ...

چقدر باید بگذرد تا آدمی بوی تنِ کسی را که دوست داشته از یاد ...

در تلاطم آغوشتاحمقانه است شناگر ماهری بودندر توتنها باید غرق...
۱

در تلاطم آغوشتاحمقانه است شناگر ماهری بودندر توتنها باید غرق...