Raziyeh

raziyeh_72

یرون مقامی و یسمعون کلامی
با هرکه غیرتو حرف زدم
صدایم را نشنید

رهنمای شیعیان باشد علی/ خسرو هر دو جهان باشد علی آنکه باشد س...
۲

رهنمای شیعیان باشد علی/ خسرو هر دو جهان باشد علی آنکه باشد س...

حسین جان من به قربان وفایتدلم خواهد بیایم کربلایتنباشد بهتر ...
۳

حسین جان من به قربان وفایتدلم خواهد بیایم کربلایتنباشد بهتر ...

ای نور سما و هم زمین ادرکنیای یاور ختم المرسلین ادرکنیای آنک...

ای نور سما و هم زمین ادرکنیای یاور ختم المرسلین ادرکنیای آنک...

شخصی به آیت الله بهاالدینی گفت: "حاج آقا ! دعا کنید من آدم ب...
۲

شخصی به آیت الله بهاالدینی گفت: "حاج آقا ! دعا کنید من آدم ب...

غم نخور ای دل پناه بی پناهان خواهد آمدروشنی بخش جهان آن ماه ...
۵

غم نخور ای دل پناه بی پناهان خواهد آمدروشنی بخش جهان آن ماه ...

ای نو گل باغ نبی آرام جانمای پادشاه ملک و دین روح و روانمصدب...
۱

ای نو گل باغ نبی آرام جانمای پادشاه ملک و دین روح و روانمصدب...

مادرش را بوسه زد بر دست و پاتا که بهر رفتنش گردد رضاگفت گر ا...
۲

مادرش را بوسه زد بر دست و پاتا که بهر رفتنش گردد رضاگفت گر ا...

شهیدان زنده اند و میخورند نزد خدا روزیبرای ملت ما شد شهادت ر...
۲

شهیدان زنده اند و میخورند نزد خدا روزیبرای ملت ما شد شهادت ر...

پنج شنبه بافاتحه وصلوات  یادی کنیم ازدرگذشتگان خدایا:person_...
۲

پنج شنبه بافاتحه وصلوات یادی کنیم ازدرگذشتگان خدایا:person_...

پنج شنبه بافاتحه وصلوات  یادی کنیم ازدرگذشتگان خدایا:person_...
۱

پنج شنبه بافاتحه وصلوات یادی کنیم ازدرگذشتگان خدایا:person_...

گواهینامه نماز...حجت الاسلام قرائتی پلیس راهی را در نظر بگیر...
۱

گواهینامه نماز...حجت الاسلام قرائتی پلیس راهی را در نظر بگیر...

:shamrock: شیخ نخودکی (ره) ::tulip:هر روز #صـــــدقه دهید ول...

:shamrock: شیخ نخودکی (ره) ::tulip:هر روز #صـــــدقه دهید ول...

‏وقتی استاد از جلوی تخته نمیره کنار :face_with_tears_of_joy:...

‏وقتی استاد از جلوی تخته نمیره کنار :face_with_tears_of_joy:...

یک بار برای همیشهبالا چپ طالبیبالا راست سمسوریپایین چپ ملونپ...
۲

یک بار برای همیشهبالا چپ طالبیبالا راست سمسوریپایین چپ ملونپ...

:low_brightness_symbol:امام علی علیه السلام::up-pointing_red...
۱

:low_brightness_symbol:امام علی علیه السلام::up-pointing_red...

صدای بابا: گرفتین...؟ بزنم؟و بعدش باران توت و جیغ ما بچه‌ها....

صدای بابا: گرفتین...؟ بزنم؟و بعدش باران توت و جیغ ما بچه‌ها....

بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر استبقره ۲۱۶

بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر استبقره ۲۱۶

فتوشاپ عکس در دهه ۵۰ !پستانک و گلدان، مامانش هم پشت صندلی  ق...
۱

فتوشاپ عکس در دهه ۵۰ !پستانک و گلدان، مامانش هم پشت صندلی ق...

و چقدر سخت است که این عید عزیز رابدون آن عزیزترین غایب از نظ...
۲

و چقدر سخت است که این عید عزیز رابدون آن عزیزترین غایب از نظ...

مردم با شایعه‌ی گرانی، فروشگاه‌ها رو درو می‌کنند. ولی به شای...
۳

مردم با شایعه‌ی گرانی، فروشگاه‌ها رو درو می‌کنند. ولی به شای...