raahaa1376

raahaa1376

دختر فروردینی
حسابدار
نجاتگر
شهرقناتوقنوتوقناعت (باغشهر تفت)

عاشقانه

عاشقانه

جمشید اگه پاییز این‌قدی که تو می‌گی خوبه، چرا ما هر سال روز ...

جمشید اگه پاییز این‌قدی که تو می‌گی خوبه، چرا ما هر سال روز ...

#چادرانهسخن میگویم:از چند متر پارچهٔ مشکیازعشــقی که میان تا...

#چادرانهسخن میگویم:از چند متر پارچهٔ مشکیازعشــقی که میان تا...

#یاحسین

#یاحسین

تاکه پرسیدم ز منطق عشق چیست؟ درجوابم این چنین گفت و گریست💛 ل...
۱

تاکه پرسیدم ز منطق عشق چیست؟ درجوابم این چنین گفت و گریست💛 ل...

محبوب رضاست هرکه دل‌ريشتر استاز کعبه صفای اين حرم بيشتر استا...

محبوب رضاست هرکه دل‌ريشتر استاز کعبه صفای اين حرم بيشتر استا...

تولدتون مبارک حضرت عشق

تولدتون مبارک حضرت عشق

#چادرم_افتخارمه#چادرم_امانت_مادرم_زهراست

#چادرم_افتخارمه#چادرم_امانت_مادرم_زهراست

تمام اون لحظه‌هایی که ازم پرسیدن چیشده و گفتم هیچی در واقع غ...

تمام اون لحظه‌هایی که ازم پرسیدن چیشده و گفتم هیچی در واقع غ...

تو روز جهانی بوسه..دنیای بدون #حسین(ع) رو ببوس و بزار کنار..

تو روز جهانی بوسه..دنیای بدون #حسین(ع) رو ببوس و بزار کنار..

شنبه را طوری بخند ‌و شاد بـاشکه صدای خنده و شادیت تا انتهای ...

شنبه را طوری بخند ‌و شاد بـاشکه صدای خنده و شادیت تا انتهای ...

ای آستان قدس تو تنها پناه منای چلچراغ چشم تو ، خورشید راه من...
۱

ای آستان قدس تو تنها پناه منای چلچراغ چشم تو ، خورشید راه من...

#میلاد_حضرت_فاطمه_معصومه_مبارک🌺 #روز_دختر_مبارک🌸 #ما_دختران_...

#میلاد_حضرت_فاطمه_معصومه_مبارک🌺 #روز_دختر_مبارک🌸 #ما_دختران_...

بنام   خداوند     لبخند آفرین که لبخند او   دختر ا...

بنام خداوند لبخند آفرین که لبخند او دختر ا...

دلم لک زده مشهدبطلب حضرت عشق #امام_رضا #مشهد #زیارت
۲

دلم لک زده مشهدبطلب حضرت عشق #امام_رضا #مشهد #زیارت

واقعا ک 😂😐 #بخند #لبخند #خنده
۲

واقعا ک 😂😐 #بخند #لبخند #خنده

#آقامون_عشقهچشم بد دور که هم جانی و هم جانانی 😍♥️🌹💋

#آقامون_عشقهچشم بد دور که هم جانی و هم جانانی 😍♥️🌹💋

دلم تنگ حرمته #امام_رضا #مشهد #حرم

دلم تنگ حرمته #امام_رضا #مشهد #حرم

اگر حتی از زندگی یکدیگر رفتنی شدید،اندکی "حرمت" بین خودتانبه...

اگر حتی از زندگی یکدیگر رفتنی شدید،اندکی "حرمت" بین خودتانبه...