قاصدڪ - مشتبا

qasedak2to

مشتبا هستم
نزدیک 100سالمه
به هیچکی هم قصد اهانت ندارم
تمام.
آدرس یه کانال از سروش
https://sapp.ir/qasedak2to

#دوبـاره‌ماھـو #دوبــاره‌عشقۑ... #دوباره ماه و ستاره ها و دلی ڪه دادم به یڪ نگاه و #دوباره عشقی به این بزرگی قدم زدن زیر نور ماه و دوباره #هستی دوباره #هستم دوباره #دستات گرفته #دستم چشاتو ...
۷

#دوبـاره‌ماھـو #دوبــاره‌عشقۑ... #دوباره ماه و ستاره ها و دلی ڪه دادم به یڪ نگاه و #دوباره عشقی به این بزرگی قدم زدن زیر نور ماه و دوباره #هستی دوباره #هستم دوباره #دستات گرفته #دستم چشاتو قربــون عجب خمــاره شرابـه نابـــه ڪه ڪرده مستم بخند عشقم ڪه درگیرِ همین #لبخندزیباتم #اسیربرق‌چشمات ...

#هـــــــه واقعا #بچه گیر آوردی؟؟؟؟😕 با پول #بیت‌المال بری روسیه جام جهانی؟ با پول خودت برو، همه رو بکش😄 یا فکر کردی ملت xx یا خودتی خود دانـــی #هه خودتی👊
۱۳

#هـــــــه واقعا #بچه گیر آوردی؟؟؟؟😕 با پول #بیت‌المال بری روسیه جام جهانی؟ با پول خودت برو، همه رو بکش😄 یا فکر کردی ملت xx یا خودتی خود دانـــی #هه خودتی👊

باور ڪنید شوخی نیس..😕 اون گــوربـه‌گــور شـده از زیر سنگ هم باشه پیــداش میشه و به دست و پاتون می‌افتــه💑 ایـن واقعی‌ترین حرف عمرم بود😢 فقط بـه نوبت ڪه عشق ڪسی ضایع نشـــه😌 اینم یه ...
۴

باور ڪنید شوخی نیس..😕 اون گــوربـه‌گــور شـده از زیر سنگ هم باشه پیــداش میشه و به دست و پاتون می‌افتــه💑 ایـن واقعی‌ترین حرف عمرم بود😢 فقط بـه نوبت ڪه عشق ڪسی ضایع نشـــه😌 اینم یه کانال از سروشه https://sapp.ir/qasedak2to

#گاهی گاهی گمان نمی‌کنی ولی #خوب می‌شود گاهی نمی‌شود که نمی‌شود که #نمی‌شود گاهی بساط عیش #خودش‌جور می‌شود گاهی دگر، تهیه #بدستور می شود گه جور می شود خود آن #بی‌مقدمه گه با دو صد ...
عکس بلند
۴

#گاهی گاهی گمان نمی‌کنی ولی #خوب می‌شود گاهی نمی‌شود که نمی‌شود که #نمی‌شود گاهی بساط عیش #خودش‌جور می‌شود گاهی دگر، تهیه #بدستور می شود گه جور می شود خود آن #بی‌مقدمه گه با دو صد مقدمه #ناجور می‌شود گاهی هزار دوره دعا #بی‌اجابت است گاهی نگفته #قرعه‌به‌نام‌تو می‌شود گاهی گدای ...

هواثطو جم ڪن😒
۱۴

هواثطو جم ڪن😒

توضیحات ڪامله پیش خــدا و اهل بیت چه جوابی داری؟ ڪاش یڪی از اون بالا بهت #بفهمونه 😞
۶

توضیحات ڪامله پیش خــدا و اهل بیت چه جوابی داری؟ ڪاش یڪی از اون بالا بهت #بفهمونه 😞

از خرابی مےگذشتم خانه‌ام آمد بیاد دست و پا گم کرده‌ای دیدم دلم آمد بیاد #ترانه‌قشنگۑ‌اززنده‌یادحبیب
۷

از خرابی مےگذشتم خانه‌ام آمد بیاد دست و پا گم کرده‌ای دیدم دلم آمد بیاد #ترانه‌قشنگۑ‌اززنده‌یادحبیب

الان بپرسے همه میڪَن مڹ ڪه تا حالا عاشق نشدم...😉
۱۶

الان بپرسے همه میڪَن مڹ ڪه تا حالا عاشق نشدم...😉

#سیــر تـو #ڪیبیلت جناب #ریپورت‌چی پست منو باســه چی پاڪ ڪردی؟
۶

#سیــر تـو #ڪیبیلت جناب #ریپورت‌چی پست منو باســه چی پاڪ ڪردی؟

پرنده قشنگی داشتم مدتی بود #چندڪلمه‌ای هم حرف میزد. #دوستش‌داشتم❤ باور ڪنید، وقتی قفسش را داخل حیاط می‌بردم، حسرت بال زدن در آسمان را خوب توی چشماش حس می‌ڪردم. خیلی دلم برایش سوخت.😞 یڪروز درب ...
عکس بلند
۴

پرنده قشنگی داشتم مدتی بود #چندڪلمه‌ای هم حرف میزد. #دوستش‌داشتم❤ باور ڪنید، وقتی قفسش را داخل حیاط می‌بردم، حسرت بال زدن در آسمان را خوب توی چشماش حس می‌ڪردم. خیلی دلم برایش سوخت.😞 یڪروز درب قفس رو باز ڪردم وقتی اومد بیرون، نه اون باورش میشد، نه پــدرم.😮 اصلا اولش ...

#شرم‌آورترازعمل‌کثیف‌تجاوز #ابطحی‌نماینده‌خمینی‌شهر به جای پیگیری تجاوز به دختربچه افغانستانی خواستار برکناری رئیس اورژانس اجتماعی به دلیل اعلام خبر حادثه شد هــــه احساس مسٶلیت کرده😞 #نماینده‌_مجلس #ابطحی_نماینده‌مردم‌درمجلس
۱۳

#شرم‌آورترازعمل‌کثیف‌تجاوز #ابطحی‌نماینده‌خمینی‌شهر به جای پیگیری تجاوز به دختربچه افغانستانی خواستار برکناری رئیس اورژانس اجتماعی به دلیل اعلام خبر حادثه شد هــــه احساس مسٶلیت کرده😞 #نماینده‌_مجلس #ابطحی_نماینده‌مردم‌درمجلس

بعضیـــا امشب پست و ڪامنت خودشون رو #مزیّن به #سوره‌قدر و #التماس‌دعــا ڪردند. #دَمشــوڹ‌ڪَرم مڹ ڪه خیلۑ لذت بردم. و ایـڹ مشخصه خودشون #قلب‌رئوف و همینطور #دل‌بزرڪَی دارند. البته منم بنا بر حسادت، همینڪار رو ...
۷

بعضیـــا امشب پست و ڪامنت خودشون رو #مزیّن به #سوره‌قدر و #التماس‌دعــا ڪردند. #دَمشــوڹ‌ڪَرم مڹ ڪه خیلۑ لذت بردم. و ایـڹ مشخصه خودشون #قلب‌رئوف و همینطور #دل‌بزرڪَی دارند. البته منم بنا بر حسادت، همینڪار رو ڪردم. ڪاش #خداوندمهربوڹ، ڪار من رو هم در ڪنار اونا قبول ڪنه و #منه‌ڪَناهڪارروببخشه.. مَـڹ ...

اول طرفتــو #بشناس... بعد #دهنتـــو...
۶

اول طرفتــو #بشناس... بعد #دهنتـــو...

#بیادپدرهایۍ‌ڪه‌نیستند #دخترها‌بابائی‌انـد😍 اما ڪَاهی #تقدیر ڪاری میڪند، تا بجای #آغوش پدر، #سنڪَ‌قبرپدرها، هم‌آغوش #دختراڹ‌بێ‌ڪَناه میشـــود #ڪاش تقدیــڔ جــور دیڪَرۑ رقم می‌خورد... بیائیــم #بخاطــر آرامشۑ ڪه دیڪَر ندارند، و ڪوه غرور و آن #دلڪَرمێ‌ڪه‌دیڪَرنیستـــ، ڪمی رعایت ...
۱۹

#بیادپدرهایۍ‌ڪه‌نیستند #دخترها‌بابائی‌انـد😍 اما ڪَاهی #تقدیر ڪاری میڪند، تا بجای #آغوش پدر، #سنڪَ‌قبرپدرها، هم‌آغوش #دختراڹ‌بێ‌ڪَناه میشـــود #ڪاش تقدیــڔ جــور دیڪَرۑ رقم می‌خورد... بیائیــم #بخاطــر آرامشۑ ڪه دیڪَر ندارند، و ڪوه غرور و آن #دلڪَرمێ‌ڪه‌دیڪَرنیستـــ، ڪمی رعایت ڪنیـــم..🙏 با احساس و روح ڪسی بازی نڪنیم پـدر را با #قهقهه‌وفریـــاد بلنــد صــدا نزنیــم ...

نڪنیــــــد جانــــــم😭
۱۴

نڪنیــــــد جانــــــم😭

وقـۦـتـۦـے حـۦـصـۦـار غـۦـربـۦـت مـۦـن تـۦـنـۦـگ مـۦـےشـۦـود هـۦـر لـۦـحـۦـظـۦـه مـۦـیـۦـان عـۦـقـۦـل و دلـۦـم جـۦـنـۦـگ مـۦـےشـۦـود از بـۦـس فـۦـرار ڪـۦـردم از خـۦـویـۦـش وخـۦـویـۦـشـۦـتـۦـن، گـۦـاهـۦـے دلـۦـم بـۦـراے خـۦـودم تـۦـنـۦـگ مـۦـےشـۦـود
عکس بلند
۶

وقـۦـتـۦـے حـۦـصـۦـار غـۦـربـۦـت مـۦـن تـۦـنـۦـگ مـۦـےشـۦـود هـۦـر لـۦـحـۦـظـۦـه مـۦـیـۦـان عـۦـقـۦـل و دلـۦـم جـۦـنـۦـگ مـۦـےشـۦـود از بـۦـس فـۦـرار ڪـۦـردم از خـۦـویـۦـش وخـۦـویـۦـشـۦـتـۦـن، گـۦـاهـۦـے دلـۦـم بـۦـراے خـۦـودم تـۦـنـۦـگ مـۦـےشـۦـود

#قیصر #حرف‌حساب #واقعیت_خاطرات #فیلم_دنیای_واقعی
۸

#قیصر #حرف‌حساب #واقعیت_خاطرات #فیلم_دنیای_واقعی

💃 👼 😝
۱۶

💃 👼 😝

لامصبـا همه شارژمو بالاکشیــدن😬 هــِی الکی آگهی میدن رایگانه دروغ و شارژ خوری بسه دیگـه😕 کسی این کدها رو نزنه
۷

لامصبـا همه شارژمو بالاکشیــدن😬 هــِی الکی آگهی میدن رایگانه دروغ و شارژ خوری بسه دیگـه😕 کسی این کدها رو نزنه

یه یهـویی دادم براتون🙌 خوشگلــــــم نـه؟😇
۱۸

یه یهـویی دادم براتون🙌 خوشگلــــــم نـه؟😇