:ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﯿﺴﺖﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺃﻡ ؛...ﯾﺎ...

:ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﯿﺴﺖ

ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺃﻡ ؛ ...ﯾﺎ !!ﯾﺎ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ !!ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺃﻡ . . . ؟؟ "ﺑﻬﺮﻧﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ" ㄟ(ツ)ㄏ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...