ماضلت کرامه اشبیها های الناس...شاب شکد هضیمه بوحده یتوسل ......

ماضلت کرامه اشبیها های الناس...

شاب شکد هضیمه بوحده یتوسل . ...و متباهی حضرتک حیل بالموضوع.......تذب روحک علیها وهیه ماتقبل .. ..لک وین الرجوله شکد عدیم إحساس .....عمت عین الزلم لو بألعشک تنذل ..... یا حب یا عشک انعل ابو الاشواک .... .روحی ورجولتی من البنات افضل ....وأضن واضح کلامی ویاک یا إبن الناس.....وحده وما تریدک عیب تتوسل ..

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...