به پرنده ی مهاجرالکی بگو که خوبهنگو طفلی شوق پروازیه حکایت د...

به پرنده ی مهاجر

الکی بگو که خوبه
نگو طفلی شوق پرواز
یه حکایت دروغه............

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...