مسافرِ چشم‌به‌راهی‌های منبی‌گاهان از راه بخواهد رسید...ای هم...

مسافرِ چشم‌به‌راهی‌های من

بی‌گاهان از راه بخواهد رسید...
ای همه‌ی امیدها
مرا به برآوردنِ این بام
نیرویی دهید

#احمد_شاملو
#wallpaper

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...