عکس و تصویر به "دوست داشتنت"متهممبه این جرم افتخار می‌ کنم و ب...

به "دوست داشتنت"
متهمم
به این جرم افتخار می‌ کنم
و به فراموش نکردنت
و آرزویم
این است که مجازاتم
حبسِ ابد در گردشِ خونِ #تُ باشد!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...