چه بـا شڪوه تمـام می‌شـود🌸هـم نشینی سجـاده‌هـا🌷هـم صـدایی قن...

چه بـا شڪوه تمـام می‌شـود

🌸هـم نشینی سجـاده‌هـا
🌷هـم صـدایی قنــوت‌هـا
🌸و همـدلی فطــرت‌هـا
🌷در تمنــای بزرگتـرین آغـوش

↫◄ شڪر تنهـا مخصوص اوست!
و لِلهِ الْحَمدُ، اَللهُ اَکبرُ عَلی ما هَدانا

امیـدوارم بـا غــروب
خورشیــد مــاه رمضــان
هر آنچـه قلـب مهــربـونتـون
را می‌آزارد غــروب کنـد
و شـادی مـاه شـوال
بر شمـا طلـوع کنـد
و هـرگـز پایانی برای آن نباشـد

🌸طاعـات و عبـادات شمـا عزیـزان🌸
قبــول درگاه حـق

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...