به عــــشق خـــال لبت، پـر از قــفس مـــی زنمبــــه ســــایه...

به عــــشق خـــال لبت، پـر از قــفس مـــی زنم


بــــه ســــایه مـــهر تـــو، نــفس نـــفس مــی زند

بـــــیا قـــــرار مـــــــن         
                     دار و نـــــدار مــــــن
بـــــاغ و بــــهار مــــن       
                     بــیا کـــنار مــــن
ابــــا صالح مـــدد

تـــو آن پــری چــهر کــه، عــالمی مــست تـــوست

بــهار جــان و دلـــم، هـــمیشه در دست تــوست

ای تـــار و پـــود مـــن    
                     تــــویی ســـرور مــــن
ســــــتون خـــــیمه ات  
                     بــــاشد وجـــود مـن
ابــــا صالح مـــدد 
بــه عــشق خال لبت ...

مـــــریض روی تــوام، تـــــویی دوای دلـــــم

بــــیا و قـــرآن بـــخوان، تــو بــر شـفای دلـم

دل بستم به کـــوی تــــو      
                            بــــیمار روی تــــو
شــــــد قــــاتل دلــــم        
                               زیـبا ابـروی تو
ابــــا صالح مـــدد 

بــه عــشق خال لبت ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...