بی محلی میکنید تا بیشتر قدرتان را بدانند...؟!فاصله میگیرید ک...

بی محلی میکنید تا بیشتر قدرتان را بدانند...؟!

فاصله میگیرید که تشنه ی بودنتان و داشتنتان بمانند...؟!
زنگ نمیزنید،جواب پیام را یکی در میان می دهید که فکر کنند آنقدر ها هم دست یافتنی نیستید..؟!
اشتباه قضیه را متوجه شدید...
بی محلی کردن شاید اولش جواب بدهد...
ولی بعد نتیجه اش دلسرد شدن است.
دلسرد شدن از شما و علاقه اش...
فاصله گرفتن شاید کمی باعث نزدیک تر شدنش باشد
ولی بعد فاصله ای بینتان ایجاد میکند که
با هیچ چیز پر نمیشود...!
زنگ نزدن و جواب پیام ندادن شاید اوایل کارآمد باشد
ولی بعد نتیجه ی هر یک پیامش میشود پشیمانی...
میشود سرزنش کردن خودش و احساسش...
میشود پیام های تایپ شده ولی ارسال نشده...
هیچ رابطه ی پایداری،
هیچ عشق ماندگاری،
هیچ دوست داشتن همیشگی،
با کم محلی و فاصله گرفتن،
پیش نرفته...
چه برسد به اینکه به سرانجام رسیده باشد...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...