:heavy_large_circle:️درس فاحشه های ایتالیا به وطن فروشان ایر...

:heavy_large_circle:️درس فاحشه های ایتالیا به وطن فروشان ایرانی!


:small_blue_diamond:با سقوط ناپلئون و بازگشت پادشاهان قبلی در ایتالیا، اتریش تسلط و حاکمیت خود را بر ایالات از هم گسیخته ایتالیا تحکیم بخشید. در انقلاب های ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰ هم ایتالیایی ها نتوانستند راه بجایی ببرند و سرکوب شدند.

:small_blue_diamond:اما انقلاب های معروف ۱۸۴۸ اروپا، در ایتالیا شعله ور شد. در انقلاب ۱۸۴۸ احساسات ضد اتریشی به قدری شدید بود که مردم ایالات ونیز و لمباردی هر اقدامی را که مغایر منافع اتریش تشخیص می دادند از انجام آن خودداری نمی کردند.

:small_blue_diamond:ازجمله کشیدن سیگار که منبع درآمد دولت های دست نشانده تلقی می شد تحریم گردید. (اتفاقی که چند سال بعد تحت عنوان واقعه رژی درایران با فتوای مرجعیت رخ داد.)

:small_blue_diamond:در تاریخ ذکر شده که حتی فاحشه های ایتالیا نیز از جواب دادن به افسران اتریشی و آلمانی سرباز می زدند تا حداقل با این کار اقدامی در جهت مبارزه با سلطه گران اتریشی_آلمانی انجام داده باشند...

:small_blue_diamond:شبه روشنفکران وطن فروشِ غرب پرست ایرانی باید کمی از غیرت سیاسی فاحشه های ایتالیا در برابر سلطه گران درس بگیرند و از تن فروشی سیاسی دست بردارند. آنها که روزی رسما نسخه مذاکره با داعش را می دادند و حالا بعد از ترور شهید سلیمانی با دستور رئیس جمهور تروریست آمریکا و فحاشی ترامپ حرام زاده به این شهید بزرگوار در حالی که هنوز از چهلم شهید نگذشته است و نهی صریح رهبرانقلاب مبنی برعدم مذاکره با جنتلمن های تروریست وجود دارد، کماکان پیشنهاد مذاکره می دهند.

:small_blue_diamond:فاحشه های سیاسی برای تکه استخوانی حاضرند هر بار و بعد از هر خیانتی مجددا در برابر دیدگان مردم جهان با هر پلیدی هم آغوش شوند.

:small_blue_diamond:آرمان های انقلاب اسلامی و اصول دیپلماتیک به کنار، غیرت، شرف، مردانگی و انسانیت هم در میان این جماعت غرب زده گم شده است.
:writing_hand::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: #علیرضا_فقیهی_راد
:white_heavy_check_mark: @haallaj

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...