تاریخ مرگ و ماتم است تقوم کهنه روی میزهر برگ آن را پاره کن م...

تاریخ مرگ و ماتم است تقوم کهنه روی میز


هر برگ آن را پاره کن میانه شعله ها بریز

باید قلم گرفت به دست تقویم تازه ای نوشت
باید تن نداد و رفت به جستجوی سرنوشت

هر برگِ این تقویمِ درد روزِ دروغ و شیون است

تاریخِ ما ، حضورِ ما در دستِ تو ، دستِ من است

بر ما هر آنچه که گذشت تاریخ ما نبود و نیست

آغازِ ما ، عمرِ زمین با خلقتِ دنیا یکیست

تا کی به فکرِ معجزه در انتظارِ حادثه

سوارِ سرنوشت تویی پُشت غبار حادثه

تا کی به ظلمت گُم شدن جادو شدن ، زانو زدن

خدا ندارد احتیاج به نذر تو ، نیازِ من

تقویم درد و تفرقه ما را به عصر سنگ بُرد

این قومِ در خود گُم شده از ذاتِ خود شکست خورد

این کهنه تقویمِ غریب تکرارِ تاریخه عزاست

بی ابتدا و انتهاست نگو که شرحِ حال ماست

باید جهان را تازه دید رفت و به فرداها رسید

برای یک آغازِ نو نباید انتظار کشید

به اعتمادِ دستِ هم باید گرفت از نو قلم

دوباره خط زد و نوشت از ابتدا قدم قدم

تاریخِ مرگ و ماتم است این کهنهِ تقویم غم است

بی ترسِ دوزخ یا بهشت
از زندگی باید نوشت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...