34سال پیش تو ی همچین روزی:full_moon_symbol:، ن، یروزی ک خورش...

34سال پیش تو ی همچین روزی:full_moon_symbol:، ن، یروزی ک خورشید، غروبش صورتی رنگ بود:sparkling_heart:

ی پسر بدنیا اومد:baby: ی پسر کیوت:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:ک اسمشو گذاشتن لی سونگمین سونگمین ینی عشق:blue_heart:ینی خوشحالی:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes: سونگمین بزرگ شد و تو کمپانی اس ام، با گروه فوق العاده سوپر جونیور:squared_cool:شروع ب کار کرد مردی ک ما اسم فن کلابشو گذاشتیم ویتامین:victory_hand:️ عاخه وقتی میبینش خود ب خود انرژی میگیری:blue_heart: مردی ک امکان نداره صداش توی Islandو گوش بدیو عاشقش نشی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: مردی ک ما بهش میگیم بانی:rabbit_face: ی خرگوش:rabbit_face:توی دنیا عادما:busts_in_silhouette: مردی ک با کیوت:rabbit_face:بازی هاش دل همه رو عاب کرده:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: مردی ک کینگ آو اگیوعه:crown::blue_heart: مردی ک امگان نداره دندونای خرگوشیشو ببینیو عاشقش نشی:rabbit_face::smiling_face_with_heart-shaped_eyes: مردی ک هممون میدونم پایه دیوونه بازیا و خجسته بازیای شیندونگه:face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye: مردی ک هممون منتظر برگشتنش از سربازی بودیم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:ولی ب لطف الفای کره‌ای و چینی...:disappointed_face:بگذریم:pedestrian: مردی ک اولین دوماد:japanese_dolls:سوجوعه:blue_heart: مردی ک هممون تو سوپر شوها یدور واسه چشای خوشگلش:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes: قربون صدقه‌ش میریم مردی ک هممون پنج سال5⃣صبر کردیم ک دوباره صداشو:microphone:بشنویم مردی ک هممون میدونیم واقعاااا شبیه دختراس:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes: مردب ک هممون میدونم عاشق رنگ صورتیه:womans_clothes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes: مردی ک تو سوپرشو شیش با اون گیتار زدناش:guitar:دل هممونو لرزوند:beating_heart: مردی ک با حوصله پیامایی ک الفا و ویتامینا براش فرستاده بودنو:love_letter:جواب داد:blue_heart: مردی ک دلمون ضعف میره واسه خندیدنش:rabbit_face: بانی کیپاپ:rabbit_face: بانی سوجو:rabbit_face::blue_heart: ویتامین الفا:victory_hand:️ پسر خوشگلمون:baby: دوماد عزیزمون:japanese_dolls::crown::blue_heart: تولدت مبارک:blue_heart::smiling_face_with_heart-shaped_eyes: تو ب بدترین حالت ممکن از سوجو جدا شدی:disappointed_face:و این قلبای مارو بدرد میاره:broken_heart: بانی خوشگلمون:rabbit_face::blue_heart::sparkles: امیدواریم برگردی ب سوجو:crown: جات توی سوپرشو ها خالیه دلمون برات تنگه:broken_heart: دوست داریم و همیشه ساپورتت میکنیم:blue_heart: تولدت مبارک:party_popper: • #SUPERJUNIOR • #ELF • #SUNGMIN • #BUNNY • #VITAMIN • #HappySungMinDay • #HBD • #Hearttext • #دلنوشتم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...