قسمت ۳ #فعال سازی چاکراها به راه خود ادامه دهید و حرکت و جنب...

قسمت ۳ #فعال سازی چاکراها

به راه خود ادامه دهید و حرکت و جنبش پروانه‌ای نیلی رنگ را ببینید و با انگشت آنرا لمس کنید و از نوسان و جریان این رنگ نیلی آگاه باشید و آنرا حس کنید. پروانه نیلی رنگ که روی انگشتان شما نشسته چاکرای ششم (چشم سوم) را فعال میسازد ، بعد پریدن آرام و محو شدن پروانه را ببینید . به آخر راه که رسیدید دره‌ عمیقی پوشیده با گلهای بنفشه را مشاهده میکنید ، دسته‌ای از گلها را انتخاب کنید ، جریان رنگ بنفش گلهای بنفشه را حس کنید و اجازه دهید تا چاکرای هفتم (چاکرای تاج) فعال شود. به آرامی به عقب برگردید و رقص رنگین کمانی را در پهنه‌ آسمان مشاهده کنید ، شما نیز دارای یک رنگین کمان هستید، که در روشنایی، خوشی، خنده و اشتی با عشق آنرا در هاله‌ی خود دارید. جریان تمامی رنگهای رنگین کمان (بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز) را در خود احساس کنید و سرشار از این رنگ‌ها شوید. در پایان این سفر رویایی ، رنگین کمان کمرنگ و کمرنگ‌تر میشود، برگردید و پشت در بایستید، در را بازکنید و به داخل قدم بگذارید ، حال داخل اتاق هستید، چشمان خود را باز کنید ، هر زمان که شما بخواهید و اراده کنید میتوانید این سفر را دوباره شروع کنید. پایان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...