بخواه که وابسته نباشی ؛ به هیچ چیز و به هیچ کس !اشیاء و آدم ...

بخواه که وابسته نباشی ؛ به هیچ چیز و به هیچ کس !

اشیاء و آدم ها را فارغ از سهمِ خودت بودن، بپذیر ؛ جسم ها و شئ هایی جدا از تو که برای بودن ؛ نیازی به تعلق داشتن ، ندارند ! که نیامده اند سهم کسی باشند ! و هستند برای زیبایی و تکامل جهان و مقصد و هدفی که برایش آمده اند . اما وابستگی ، یک مانع است ، وابستگی و اصرار برای داشتن ها ، لجاجتِ بی حاصلی ست که نظم جهان را به هم می ریزد ! پس هیچ چیز و هیچ کس را برای خودت نخواه ! تو نیامده ای که کیسه ی دارایی ات را پر از چیزها و آدم ها کنی ، وقتی خودت در این مسیر ، رهگذری و قرار نیست تا همیشه بمانی ! تو نیامده ای که این فرصت کوتاهِ حضور را به اندوهِ نداشتن ها و از دست دادن ها بگذرانی ، بخواه که رها باشی ... چونان رهگذری سرخوش و آرام ، زیبایی های مسیر را ببین ، لذت ببر و برای زیباتر شدنش بکوش ، و عبور کن ... وقتی به هیچ چیز و هیچ کس تعلق نداشته و وابسته نباشی ؛ آرامی ! که اندوهِ بی پایانِ آدمی از همین ناشیانه خواستن ها و اجبار برای داشتن هاست ... #نرگس_صرافیان_طوفان‌ @matnosherkhas

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...