گهی عاقل گهی دیوانه هستمگهی مسجدگهی بتخانه هستمگهی جویای حقم...

گهی عاقل گهی دیوانه هستم

گهی مسجدگهی بتخانه هستم گهی جویای حقم درشب روز گهی هم با خدا بیگانه هستم گهی گبرم گهی هستم مسلمان گهی وابسته بر افسانه هستم گهی جویم تبرّا از ستم کار گهی باظالمان هم خانه هستم گهی از عاشقی دارم شکایت گهی عاشق برآن جانانه هستم گهی دارم تنفّر من ز مستی گهی مست ازمی میخانه هستم گهی برخویشتن هستم مسلّط گهی مستی چنان مستانه هستم ÷ #تقدیم خوشگلا

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...