:heavy_black_heart:میان من و توفاصله یک باران ستو خیالت که م...

:heavy_black_heart:میان من و تو

فاصله یک باران ست و خیالت که مرا از پنجره می گیرد و می برد قدم زنان تا عشق. می رسم به تو با تن پوشی از آغوش و دست هایی پر از طراوت اولین سلام گل سرخی که گلبرگ گلبرگ در صدای عطرها هجا می کند تو را.:couple_with_heart: میان من و تو:heavy_black_heart: فاصله یک باران ست.:couple_with_heart:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...