#عشق مشهور شده است و خبرش بیشتر استباغبانی که به دستش تبرش ب...

#عشق مشهور شده است و خبرش بیشتر است

باغبانی که به دستش تبرش بیشتر است! با من از دایره ی عشق نگو میدانم‌ پنج وارونه ز خنجر وترش بیشتر است این چه بازار پر از وسوسه ای هست رفیق؟ عرضه ی دل به تماشا ضررش بیشتر است! جای این چشم که چون طفل شروری شده است دردم این است که دل دردسرش بیشتر است پشت این مصرع کوتاه نمی دانی چیست... گاه وابسته شدنها خطرش بیشتر است هر چه وابسته شدنها به سکون مشهورند عشق آنست که آری تشرش بیشتر است دل ز هر کس که بخواهد ببرد خواهد برد هر که در حیله گریها هنرش بیشتر است بی سبب نیست که ما #رنج_مداوم داریم درد با قلب شکسته نظرش بیشتر است ضعف ما نیست اگر زود ز پا می افتیم زخم دل خوردن از #خویش اثرش بیشتر است #محسن_حمزه https://t.me/joinchat/AAAAAEE70nxkuzvGJoJ7yQ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...