علامت احمق سه چیز است:از هدر رفتن عمر باکی ندارداز حرف های ب...

علامت احمق سه چیز است:

از هدر رفتن عمر باکی ندارد از حرف های بیهوده سیر نمی شود تاب همنشینی کسی که عیبش را ببیند ندارد #شیخ_بهایی #تلنگر •• «یکی از بیماری‌های خطرناک، بیماری عادی‌شدنِ نعمت است. این بیماری چهار نشانه دارد: • این که نعمت‌های فـراوانی داشته باشی، اما آنها را نعمت ندانی، و هیچگونه احساس شکرگزاری در قبالش نداشته باشی، گویی این که حقی کسب شده است... • این که وارد خـانه شوی و همه‌ی اعضای خانواده‌ در سلامتی بسر برند، اما شکر خدا را به جـای نیاوری!... • وارد بازار شوی و خـرید کنی و تمامی مایحتاج زندگی را در چرخ دستی بگذاری و به خانه برگردی، بدون این که قدردان و شکرگذار صاحب نعمت بـاشی، و این امر را عادی و حق خودت در زندگی بپنداری. • هر روز در کمال صحت و سلامتی از خواب برخیزی در حـالی که از چیزی نگران و نـاراحت نباشی، اما خدا را سپاس نگویی!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...