...:speaking_head_in_silhouette:حواستان باشد لطفا!بعد از گفت...

...:speaking_head_in_silhouette:

حواستان باشد لطفا! بعد از گفتن "مواظب خودت باش" " برایت آرزوی خوشبختی میکنم " مسئولیتتان نسبت به هم تمام نمیشود حتما علاقه ای بوده ، حتما انتخاب هم بوده اید که مدتی را با هم گذرانده اید و خاطره ساختید به حرمت همین چیز ها تا یک مدت بعد از تمام شدن رابطه هوایِ هم را داشته باشیداز راهِ دور خودتان را در احساسِ بیدار شده اش مسئول بدانید " راهی که دارد بعد از شما انتخاب میکند بی ربط به حضور شما در زندگی اش نیست "

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...