#سبک_زندگی #گاه در زندگی بالحظاتی روبه رو می شویم که هیچ گاه...

#سبک_زندگی

#گاه در زندگی بالحظاتی روبه رو می شویم که هیچ گاه فکرش را نمیکردیم!... آن لحظات ممکن است تلخ باشد یا شیرین. ممکن است تلخِ شیرین باشد یا شیرینِ تلخ!! اصلا عاشقی را می گویم! :kiss_mark: #گاهی او هست و تلخ است زندگی گاهی او نیست و باز تلخ است زندگی!... بیایید شیرینی را به لحظه ها ببخشیم. خودمان با دست های خودمان... گاه با ادم های صحیح، گاه با کارهای درست. تلخی ها را هرچه بیشتر بو کنید مسموم تر خواهید شد ... :heavy_heart_exclamation_mark_ornament: ┅┄ ❥:heavy_black_heart:❥ ┄┅┄

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...