آه ای #زندگی منم که هنوز
با همه #پوچی از تو لبریزم
نه به فکر...

آه ای #زندگی منم که هنوز

با همه #پوچی از تو لبریزم نه به فکرم که رشته پاره کنم نه بر آنم که از تو #بگریزم همه ذرات جسم #خاکی من از تو ای #شعر گرم در سوزند #آسمانهای صاف را مانند که لبالب ز باده ی روزند با هزاران #جوانه میخواند بوته نسترن سرود #ترا هر نسیمی که می وزد در باغ می رساند به #او درود ترا من ترا در #تو جستجو کردم نه در آن #خوابهای رویایی در دو دست تو سخت کاویدم پر شدم پر شدم ز #زیبایی پر شدم از ترانه های #سیاه پر شدم از ترانه های #سپید از هزاران شراره های #نیاز از هزاران جرقه های #امید حیف از آن روزها که من با #خشم به تو چون #دشمنی نظر کردم پوچ پنداشتم #فریب ترا ز تو ماندم ترا #هدر کردم غافل از آنکه تو به جایی و #من همچو آبی روان که در #گذرم گمشده در غبار شون #زوال ره تاریک #مرگ می سپرم آه ای زندگی من #آینه ام از تو چشمم پر از #نگاه شود ورنه گر مرگ بنگرد در من روی آینه ام سیاه شود عاشقم #عاشق ستاره صبح عاشق ابرهای #سرگردان عاشق روزهای #بارانی عاشق هر چه #نام توست بر آن می مکم با وجود تشنه #خویش خون سوزان #لحظه های ترا آنچنان از تو کام میگیرم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...